DOCUMENTACIÓ I PUNTUACIÓ

PREINSCRIPCIÓ. Curs 2016-2017

DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER TOTHOM
1. Imprès de sol·licitud oficial degudament emplenat
2. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
3. Original i fotocòpia del DNI o passaport de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor)  o de la targeta   de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
4. Original i fotocòpia del DNI o passaport de l’alumne/a
5. Original i fotocòpia de la TSI (Targeta sanitària individual)
CRITERIS GENERALS D’ADMISSIÓ. BAREM DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA. (Només si s’al·leguen els criteris)
  • Tenir germans/es escolaritzats al centre. 40 punts
  •  Tenir el pare o la mare treballant al centre. 40 punts
Proximitat:

  • Domicili familiar en l’àrea d’influència del centre. 30 punts

 

  • Lloc de treball pare/mare dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts
  • Domicili en el mateix municipi: 10 punts
DNI per comprovar adreces vigents.Si no coincideix, certificat de convivència (padró)Còpia del contracte laboral o certificat de l’empresa
Renda mínima d’inserció: 10 punts Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació de la renda mínima d’inserció. PIRMI
Discapacitat de l’alumna/e, pare/mare, Germà/germana: 33%. 10 punts Original i còpia del certificat de la persona que al·legui aquesta condició. 33%Es compten en aquest grup:

  • Pensions d’incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran incapacitat.
  • Jubilació per incapacitat permanent per al servei.

 

CRITERIS COMPLEMENTARIS D’ADMISSIÓ. BAREM DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA. (Només si s’al·leguen els crit.)
Família nombrosa/monoparental. 15 punts Original i còpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent
Malaltia crònica que afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, també cel.líacs: 10 punts Informe mèdic del sistema públic o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada , amb el diagnòstic i amb la malaltia especificada
Fills/es o germà/na d’exalumne: 5 punts

 

Aquest article ha estat publicat en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.