Qui som?

Antigament l’escola estava a l’actual plaça de Catalunya, on ara està el centre cívic, la zona dels pins era el pati. Fou l’any 1973, quan es va construir la nostra escola amb el nom de Colegio Naci-onal “Rión Marsal”. Aquesta escola agafava als alumnes de La Canonja i també de Bonavista.

El curs 1997-98 amb la finalització de la EGB , i l’arribada del nou siste-ma educatiu , l’escola rep el nom de CEIP La Canonja amb 6 unitats de preescolar i 12 de primària.
Els últims anys el fort creixement del poble ha comportat que l’escola es fes més gran, tenint en l’actualitat 8 unitats de ed. Infantil i 16 de primària i uns 538 alumnes.
En l’actualitat amb la nova Llei d’Educació de Catalunya , té el nom de Escola La Canonja
Van ser uns anys de massificació, penseu que teníem uns 1500 alumnes. Els alumnes estaven repartits , els pàrvuls a les escoles velles i l’ EGB a la nova escola.
A l’any 1979 es va construir “ El Colegio Público de Bonavista” i això va compor-tar la reunificació de tots els alumnes presentant unes dimensions mes normals.

Deixa un comentari