Mystery boxes

Els i les alumnes de 1r d’ESO hem fet indagacions aplicant el mètode científic. Per fer-ho hem utilitzat l’activitat “mystery boxes”, que consisteix en proporcionar als alumnes (agrupats en equips) diverses capses tancades, que contenen cadascuna un objecte diferent. Sense obrir la caixa, els alumnes han de recollir les observacions que puguin sobre l’objecte i intentar establir quin objecte és. Les observacions i conclusions dels diferents equips es confronten com a clímax de l’activitat, al final de la qual és molt important que no s’obrin les caixes.

Us adjuntem l’article de l’activitat: https://drive.google.com/file/d/1XM0MyL6HVNqMqvdwQauaX7tx85xU_Rcr/view?usp=sharing