Eleccions Consell Escolar

El Consell escolar de l’ Escola és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat,  personal d’administració i serveis i representants municipals.

Com en tots els centres públics, la funció principal del consell escolar de l’Escola Joan XXIII és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, el pla i la memòria anual de centre, el pressupost, etc. És doncs, un moment important per a tots els centres i especialment per a nosaltres que estem posant les bases per un nou centre, amb tot el que això suposa.

Com ja sabeu, el procés electoral es va iniciar el 5 de novembre i, un cop formalitzades les candidatures, cal fer la votació pròpiament dita en tots els àmbits educatius.

Recordeu, doncs, tots els pares i mares dels alumnes que el proper dimecres 28 de novembre a partir de 16:15  fins a 18:30  podeu venir a votar. La mesa electoral estarà a l’entrada de l ‘escola on trobareu les paperetes.

S’han de renovar 3 membres i els candidats són:

  • Cristina Cruz Pérez – Mare de l’Ainara Hernández de P5 i l’Eneko Hernández de P3
  • Anna Maria Pareja Rodríguez – Mare d’en Marc Cuní de 5è
  • Núria Rehues López – Mare de l’Aniol Pérez de P5
  • Jordi Valldeoriola Roquet – Pare de la Martina Valldeoriola de 4t i la Lena Valldeoriola de P5.