PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

 PREINSCRIPCIÓ 2020-2021

LLISTATS DE LA PREINSCRIPCIÓ AMB EL BAREM PROVISIONAL (Publicació 29 de juny)

Presentació de reclamacions al barem provisional: Del 2 al 5 de juny.

Publicació de llistes amb el barem definitiu: 9 de juny.

Podeu realitzar la preinscripció:

 • Del 13 al 22 de maig a través del següent enllaç (preinscripció online)  i  enviant després el pdf del formulari i la documentació requerida (escanejada o fotografiada) als següents correus electrònics escoladofi@gmail.com o a8043905@xtec.cat 
 • Del dimarts 19 al divendres 22 de maig de forma presencial,  demanant cita prèvia al telèfon 93 752 37 64,  al mail escoladofi@gmail.com o a través de l’eina de Cita prèvia Escola El Dofí 

L’horari presencial serà preferentment de 9.30 a 13.30.

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 • Imprès oficial de Sol·licitud de preinscripció  (descarregable aquí)
 • Original i fotocòpia del llibre de família. 
 • Original i fotocòpia del DNI del pare i/o mare o el tutor/a.
 • Fotocòpia de la targeta sanitària (TIS).
 • ➔ Si el domicili que consta al DNI de la persona sol·licitant no és el domicili familiar caldrà una certificació o volant de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • ➔ Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega a efectes de proximitat.
 • ➔ Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, si s’al·lega aquesta condició.
 • ➔ Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció, si s’al·lega aquesta condició.
 • ➔ Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar Social i Família, si s’al·lega aquesta condició.

 

RECOMANACIONS PER A LA PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL

Demaneu hora per telèfon 93 752 37 64 o  al mail  escoladofi@gmail.com

Intenteu ser puntuals per no generar cues.

És recomanable portar mascareta i guants

Porteu (si podeu) la sol·licitud omplerta. Si no us la podeu imprimir a l’escola en tindrem còpies i us ajudarem a fer-ho. Porteu bolígraf.

Porteu preparats els documents que heu de presentar.

No es pot fer ús de les instal·lacions del centre (lavabo, zona de joc del pati).

És preferible que la gestió la faci una persona i sense els nens.

.

OFERTA INICIAL DE PLACES

Oferta inicial preinscripció

.

CONSULTA DELS RESULTATS DE LA PREINSCRIPCIÓ

Els bàrems que s’apliquen per ordenar les preinscripcions els podeu consultar al següent document:   Criteris d’ordenació de les sol·licituds

Els resultats de la preinscripció es podran consultar per internet: els resultats individuals des d’Estudiar a Catalunya i els llistats al web del centre.

Els centres generaran les llistes que publicarem durant el procés de preinscripció amb les dades personals dels sol·licitants anonimitzades.