L’ESCOLA

Des del primer moment, l’escola ha treballat i treballa per ser una escola integradora. Acollim una gran diversitat de nens i nenes i treballem respectant el ritme de cadascú, i amb un objectiu clar: desenvolupar al màxim les capacitats intel·lectuals, emocionals i socials per poder formar part de la societat d’una forma activa, lliure i responsable.

QUI SOM ?
L’escola pública El Dofí va néixer el curs 1970-71 per la voluntat d’unes famílies i mestres que volien per als seus fills i filles una escola catalana, pública, democràtica, laica i gratuïta.
Es va iniciar com a cooperativa de mestres, formant part del CEPEPC (Col·lectiu d’Escoles per l’Escola Pública Catalana) amb l’objectiu d’integrar-se a la xarxa d’escoles públiques de Catalunya, fet que es va aconseguir el febrer de 1988.
El juny de 1992 va acollir-se al Pla d’Escoles Associades de la UNESCO, tot comprometent-se a treballar en l’educació per a la Cooperació i la Pau, potenciant la projecció humana i europeista dels nostres alumnes.

EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU
L’escola pública El Dofí es defineix com una escola catalana, plural, laica, arrelada al medi, activa i intercultural. El català és la llengua d’aprenentatge i de relació.
Entenem l’educació com un procés de formació integral, i per això volem :
– Formar persones competents, preparades per viure i conviure en una societat que canvia constantment.
– Afavorir que els nostres alumnes assoleixin una alta competència comunicativa, que els permeti comprendre i explicar el món.
– Potenciar que els nens i nenes creixin feliços i sans emocionalment parlant, crítics amb el món i formant part activa de la societat.
– Desenvolupar la creativitat a través d’activitats artístiques, com a vehicle de l’expressió personal i de comprensió de l’entorn.
– Fomentar el creixement personal dels alumnes com a éssers socials i singulars alhora.
Al bloc de l’escola podeu ampliar aquesta informació tan important a l’hora de triar l’escola pels vostres fills/es.

Els objectius finals del centre són els que tota família té per als seus fills: desenvolupar les capacitats intel·lectuals i emocionals, les habilitats socials, l’esperit crític, els sentiments de pertinença, la capacitat de compromís, l’empatia, la capacitat de treball, l’honestedat i la col·laboració amb els altres.

LA NOSTRA ESCOLA
Som una escola:
Petita i familiar. Tenim una línia. La ràtio és de 20 alumnes per grup – classe. Anem de colònies tots junts, des de P3 fins a 6è.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Associada a la Xarxa d’escoles UNESCO. Cada curs triem un tema transversal lligat a la UNESCO que dóna contingut a la setmana cultural i a d’altres activitats. Celebrem les festes tradicionals i les diades relacionades amb els valors de la pau i la solidaritat.

Amb una metodologia diversificada. Diferents tipus d’agrupaments: racons, ambients , grups flexibles, desdoblaments.
La llengua anglesa es treballa des de P5. Prioritzem desdoblaments pel treball oral i participem en el projecte CLIL. Fem sortides i visites lligades als aprenentatges.

L’educació artística, especialment la visual i plàstica, tenen un pes molt gran. L’experimentació de tècniques i el treball creatiu són presents des de P3 a 6è.


Fem una Cantània a l’Auditori a 5è. El proper curs iniciem el projecte Mar de guitarres amb l’Escola de música a Cicle Mitjà.

Activa i en constat transformació: tenim projectes i plans de millora que anem ajustant cada curs. Formem part de la Xarxa de Competències bàsiques des de fa tres cursos. Participem al Projecte Pilot: “Tenim la Paraula”. Estem treballant en el projecte d’innovació “Apadrinem el nostre patrimoni”.

Potenciem l’arrelament al nostre entorn amb diferents projectes: ràdio, projecte Arrela’t, CUEME…

                                                           

Som escola 360. Volem connectar espais i temps educatius per generar més i millors oportunitats d’aprenentatge per l’alumnat. Projecte RED-REPORT al migdia. Som Punt LECXIT.

Instal·lacions
Pissarres digitals a totes les aules.
Aula d’informàtica renovada. Ordinadors portàtils, tablets i material de robòtica.
Disponibilitat del Poliesportiu Municipal per a les classes d’Educació física (de 3r a 6è ).
Piscina gratuïta a 1r i 2n, subvencionada per l’Ajuntament de Premià de Mar.

L’EQUIP PEDAGÒGIC
L’equip de mestres treballem per tal d’enriquir la pràctica educativa amb les innovacions que ens proposen els nous corrents pedagògics, tecnològics, didàctics i filosòfics.
Planifiquem la creació d’entorns d’aprenentatge que contemplin les diferents intel·ligències que hi ha a l’aula, els aprenentatges que ja tenen, l’autonomia i el treball cooperatiu on els alumnes desenvolupin les relacions i els coneixements pràctics que poden aplicar a situacions diverses i compartir més enllà de l’aula.
Disposem d’especialistes de música, educació física, educació especial i anglès.
Treballem conjuntament amb l’EAP, que ofereix un servei setmanal al centre, i amb els professionals externs que hi intervenen.

SERVEIS DE L’ESCOLA 
L’escola disposa d’un servei d’acollida de 7,45 a 9 del matí i de permanències de 16.30 a 17.30.
El menjador escolar ofereix un servei regular o esporàdic en funció de les necessitats familiars. El monitoratge facilita que aquest temps pugui ser lúdic o de descans pels més petits.
L’empresa que el gestiona és 9NaturalCuina, que ofereix un menú equilibrat i ecològic.

ACCIONS AMB LES FAMÍLIES
Un dels puntals del nostre projecte educatiu és entendre l’educació com un procés de formació integral, al llarg del qual l’escola i la família treballem de forma conjunta per a la consecució d’uns objectiu comuns.
Fem reunions periòdiques amb els pares i les mares, tant a nivell individual com de grup classe.
Potenciem la participació activa de les famílies en el dia a dia: protagonistes a E.I., dia de pares a E.P., activitats diverses als grups classe, col·laboracions en projectes, acompanyament a sortides. Oferim un curs d’habilitats parentals.

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES
L’AFA del nostre centre, formada per tots els pares i mares de l’escola, és un dels motors fonamentals pel bon funcionament del Dofí.

 

I aquest curs hem pintat  EL NOSTRE PATI  que també explica qui som.