La Biblioteca

 

 

dsc07318Ens hem marcat per un periode de tres cursos, aconseguir els següents OBJECTIUS:

1. Implicar tota la comunitat educativa en la consolidació de la biblioteca escolar com una eina imprescindible de formació dels infants per a la consecució dels objectius del currículum

 1.1.-Posarem la biblioteca escolar a l’abast de l’alumnat, del professorat i de tota la comunitat educativa

1.2.-Prioritzarem l’ús de la biblioteca escolar com a espai d’aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees curriculars
1.3.-Ens coordinarem tots els mestres per tal d’elaborar activitats que tinguin el punt de partida la biblioteca.
1.4.-Elaborarem un protocol d’utilització de la biblioteca cada curs escolar.
1.5.-Atendrem als diferents usuaris de la biblioteca:
• Educarem en la recerca d’informació.
• Educarem en l’ús i tractament de la informació.
• Educarem en actituds i hàbits
• Educarem amb l’objectiu que els infants gaudeixin a través dels llibres.
1.6.-Inclourem la biblioteca en tots els projectes que es portin a terme a l’escola

2. Revisar el Projecte Educatiu i el Projecte Lingüístic pel que fa a la lectura i l’escriptura

 2.1.Elaborarem des de la biblioteca i amb la col•laboració de tots els mestres un pla de lectura i escriptura del centre que inclourem al PEC i al PLC on hi destaqui el paper de la biblioteca escolar.
2.2.-Dissenyarem models avaluatius i els aplicarem per esbrinar la situació i funcionament de la bilblioteca

3. Planificar els objectius d’organització i les actuacions del centre per posar en marxa la biblioteca.
3.1.-Crearem la comissió de biblioteca encarregada d’impulsar i valorar el projecte general i que sigui representativa de tot el centre.
3.2.-Recollirem tots els materials dispersos pel centre, separar-los en dos blocs (coneixements i imaginació ) i aplicarem criteris d’expurgació
3.3.-Adequarem l’espai de la biblioteca: adquisició de mobiliari, distribuir l’espai (racó de ludoteca, racó de material audiovisual: fotografia, vídeo, DVD, tauler de recomanats i novetats, racó de premsa,…
3.4.-Retolarem les prestatgeries
3.5.-Prepararem els documents: folrar els documents que calgui, etiquetar i preparar-los per la prestatgeria i pel préstec (Condicions, durada, número de documents, control dels materials…)
3.6.-Elaborarem les normes de funcionament de la biblioteca
3.7.-Crearem el carnet de la bilblioteca tant per alumnes, mestres, pares o comunitat educativa
3.8.-Promourem un concurs a nivell d’escola per a cercar el logotip o personatge referent de la biblioteca. x
3.9.-Elaborarem els horaris (lectius i no lectius) per anar a la biblioteca amb diferents maneres d’agrupaments d’alumnes: individual, grup classe..
3.10.-Formarem als alumnes, pares, comunitat… en usuaris de la biblioteca

4. Reforçar gràcies a la biblioteca, l’adquisició de competències bàsiques (lectura, comprensió i expressió tan escrita com oral)
4.1.-Realitzarem activitats específiques per a promoure l’hàbit i el gust per a la lectura.
4.2.-Implicarem tota la comunitat educativa en la dinamització de la lectura i la biblioteca
4.3.-Programarem activitats d’animació i accions per conèixer el fons de la biblioteca
4.4.-Disposarem i aprofitarem l’espai-temps que facilita la 6a hora dins de l’horari de la nostra escola per portar a terme projectes de lectura i escriptura.

5. Aprofitar la biblioteca escolar com a espai de formació del nostre alumnat com a persones autònomes, crítiques i constructores dels seus propis coneixements

5.1.-Potenciarem la nostra biblioteca escolar com a espai de recursos on poder trobar tot tipus d’informació en diferents tipus de suport ( format paper, noves tecnologies i recursos multimèdia) x x
5.2.-Fomentarem l’aprenentatge de la cerca i tractament d’informació i el treball en equip per a aconseguir els aprenentatges.

6. Promoure activitats concretes que apropin les famílies a la biblioteca.

Una resposta a La Biblioteca

  1. Lua Reus diu:

    M`agrada moltissim llegir en veu alta i vaiga. Pero mes amb veu vaiga

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *