ACTUALITAT

Població: 55.000 Habitants (aproximadament)
Territori: 735,39 km
Actualment la Garrotxa té molt de turisme degut a que les seves parròquies, ponts, monuments (etc) tenen molta història.
És una comarca de muntanya. No és la més gran, però la gent que hi viu afirma que s’hi està bé.

MAPA GARROTXA