L’ESCOLA

Mostra un mapa més gran

ON SOM?

L’ESCOLA CAMPDERRÓS

La Nostra adreça és: C/ Quixot nº1. Vallirana

TELEFÒNS:

93 6835422  ESCOLA

93 6831402    FAX

936835482     MENJADOR

e-mail: a8064881@xtec.cat

 

QUI SOM?

L’escola Campderrós va començar a funcionar el curs 2008-2009, en aquell curs només teníem alumnes des de P3 fins a P5. Actualment, l’escola té: 2 grups de P3, 3 grups de P4, i 2 grups des de P5 fins a 4t, uns  345 alumnes aproximadament.

La nostra inquietud més rellevant és fer a l’alumne partícip del  seu aprenentatge. Potenciem el treball en petit grup amb activitats molt seqüenciades i participatives. L’aprenentatge de la lectura i escriptura,  la comprensió lectora,  la resolució de problemes i el treball de valors són els eixos fonamentals per assolir els objectius en cada nivell educatiu.

EQUIP DIRECTIU:

  • DOLORS ALCOVER                 DIRECTORA
  • SÍLVIA TORRES                       CAP D’ESTUDIS
  • DEMELSA GONZÁLEZ           SECRETÀRIA

 

PLANTILLA DE MESTRES I PROFESSIONALS DE L’ESCOLA CURS 2012-2013

MESTRES TUTORS
SARA DÍEZ P3A
NÚRIA OCAÑA P3B
GIL GABARRÓ P4A
JOAN CLOP P4B
EVA URQUIZU P4C
MARIA SÁNCHEZ P5A
MARIA JOSEP ALCAINA P5B
SUSANA ARAGÓN 1R A
MARIBEL MORENO 1R B
BERTA PEREZ 2N A
PABLO IBÁNEZ 2N B
DEMELSA GONZÁLEZ 3R A
SENSI VALERO 3R B
CARMEN ALMARAZ 4T A
JUAN JUAN 4T B
MESTRES ESPECIALISTES
BERNAT  CASTELLS                ED. FISICA
MARTA  MARTIN                ANGLÈS
GEMMA  ESQUINAS           ED. ESPECIAL
VERÒNICA   BODOQUE          MÚSICA
DIANA  ALMANZA                 RELIGIÓ
MESTRES DE
REFORÇ
DOLORS ALCOVER     P3- P4
SÍLVIA TORRES              P5-3R-4T
PERSONAL LABORAL
PURI TRESCANTOS                P4B

CRISTINA PEREZ                    REFORÇ DE P3

JOANA TRES                  CONSERGE

CRISTINA PEÑAFIEL    ADMINISTRATIVA

Espais de l’escola:

  • Parvulari:

Hi ha 6 aules, la sala de psico (que la fem servir per fer activitats que necessiten moviment), una aula de reforç, la tutoria, la sala de material i un lavabo de mestres.

El pati d’infantil el faran servir els alumnes de P3, P4 i P5.

Aquest curs els alumnes d’educació infantil restaran separats. Els alumnes de P5 passaran a les aules de cicle inicial, deixant una aula lliure al parvulari, que es pot fer servir per fer racons o desdoblaments.

  • Espai de primària:

Planta baixa: 4 aules, dues aules de reforç (una és d’educació especial), l’aula d’anglès i la tutoria on està el  material per aquests cursos. Aquest curs estaran els alumnes de P5 i els alumnes de primer.

Primera planta: hi ha les 4 aules, 2 aules de reforç, l’aula de música i una tutoria on estarà el material per aquests cursos.

Segona planta: hi ha la sala d’informàtica i l’aula polivalent per fer religió i plàstica.

El pati: els alumnes fan servir el porxo i les pistes.

  • Espai comú:

A la planta baixa està la biblioteca, la ludoteca, i el gimnàs. També la sala de mestres i els despatxos. Per accedir a l’hort es pot fer per la part d’infantil o pel pati de primària.