LOS ANGELES

He fet un treball sobre los Angeles.
L’eina que he fet servir és el prezi.
Hem servirar quan fagi altres treballs sobre ciutats.
He après moltes coses sobre los Angeles.
Ho he apres buscant informació.
M’ha servit per fer el treball.
La pròxima vegada ho faré millor i amb mes de color.