Informacions Generals

INFORMACIONS GENERALS

→ Pel que fa a l’aprenentatge dins del procés de la lectoescriptura, és del tot necessari que els vostres fills llegeixin diàriament a casa (quan abans comencin millor), encara que només siguin 10 minuts. És igualment important que en el procés de l’aprenentatge de la lectura tinguin un model correcte a imitar, per tant és indispensable que els vostres fills us vegin llegir.

→ Si detecteu que el/la vostre/a fill/a té una malaltia o infecció que es pugui transmetre, penseu que no podrà assistir a l’escola fins la seva total curació o desaparició dels símptomes (heu de portar un certificat mèdic que ho ratifiqui).

→ En cas de fer vacances durant el període escolar cal avisar al tutor/-a i firmar el document que es troba situat a Secretaria del Centre.

→ Si el període de vacances és superior a dos mesos, el nen/-a es donarà de baixa del centre.

En el cas que un/una mestre/a detecti que algun alumne tingui llémenes i/o polls, o es grati molt el cap, avisarà la família perquè el vingui a buscar i el porti al metge. Serà aquest qui li farà el tractament i posteriorment li donarà un paper per poder tornar a l’escola.

El centre vetlla per l’assistència dels alumnes. Així si sabeu amb antel·lació que el vostre fill/a ha de faltar a l’escola, comuniqueu al tutor aquest fet a través de l’agenda, si no , truqueu al centre avisant que l’alumne no vindrà.

No és permès fumar en tot el recinte escolar.

Bicicletes: Venir a l’escola amb bicicleta és un costum sa i ecològic. Si ho desitgeu disposeu d’aparcament específic en el centre (al costat de l’autonomia), però recordeu que cal entrar i sortir a peu per evitar possibles accidents.

LÍNIA D’ESCOLA

→ Tenim el PAC (Projecte d’Autonomia de Centre).

→ Tenim el reciclatege de llibres de text: Castellà, Anglès i llibres de lectura.

→ Tenim Biblioteca Escolar.

→ Tenim el Pla de l’Entorn (Projecte Arrela’t). 

→ Tenim el PAT (Pla d’Acció Tutorial).

→ La metodologia de treball és a través del treball per racons a Ed. Infantil i a 1r de Primària. En canvi, de 2n a 6è, utilitzem la metodologia dels agrupaments flexibles en les àrees de català i matemàtiques.

→ Fem un treball sistemàtic de la Comprensió Lectora, de l’Expressió Escrita i dels Problemes Comprensius.

→ Participem en el Projecte Rossinyol.

→ Els nous projectes d’aquest curs són: La Bibliopati i l’Aula Taller de l’àrea de Visual i Plàstica.

MENJADOR CURS 2013 – 2014

L’escola ofereix un servei de menjador que pretén alimentar equilibradament els vostres fills i a més a més ajudar-los a conviure durant l’àpat i en les activitats de lleure que tenen després de dinar.

El preu és:

Quota fixa anual soci: 6,20 €/dia

Quota fixa anual NO soci: 6,80 €/dia

Quota EVENTUAL soci: 6,80 €/dia

Quota EVENTUAL NO soci: 7,80 €/dia

Els eventuals han de comprar el tiquet a les 16:30h de la tarda, per la finestreta del despatx, i a les 9 del dia següent dipositar-lo a la bústia del menjador.

COMUNICATS

L’agenda escolar és un mitjà de comunicació entre mestres i famílies. És necessari mirar-la i signar-la cada dia.

Si voleu posar-vos en contacte amb el tutor/-a ho heu de fer a partir d’aquest mitjà de comunicació.

TREBALL A CASA

És molt important que els nens i nenes facin a casa els treballs/deures que se’ls encomanen.

Si no tenen cap tasca específica assenyalada seria bo que dediquessin diàriament una estona a la lectura o a l’estudi.

Seguiu sempre les indicacions i propostes de millora dels tutors/es dels vostres fills que us aconsellaran les activitats òptimes pel seu progrés educatiu.

EVOLUCIÓ EDUCATIVA

La informació de l’evolució educativa de l’alumne durant el curs escolar es fa mitjançant reunions col·lectives un cop l’any i entrevistes individuals (Atenció a famílies) amb el tutor/-a o especialista.

Lliurament d’informes: Es fa el lliurament de 2 butlletins a Ed. Infantil i de 3 a Ed. Primària.

Dates d’entrega del curs 2013 – 2014 → Ed. Infantil: 5 de febrer i 17 i 19 de juny

Dates d’entrega del curs 2013 – 2014 → Ed. Primària: 18 de desembre, 9 d’abril i 19 de juny.

Per al bon rendimentde l’alumne és molt important que el contacte famílies mestres sigui permanent. La mateixa importància té el control diari de la feina dels vostres fills/-es.

QUÈ AVALUEM DELS VOSTRES FILLS/ES?

L’actitud a l’aula: respecte al tutor/a i companys, demanar les coses amb educació…

Esforç diari, ganes per aprendre, motivació…

L’ús de l’agenda

Els deures

Presentació de les llibretes i treballs.

L’expressió oral: ús del català a l’escola….

L’expressió escrita: redaccions, esquemes…

La lectura: comprensió, resums, esquemes…

Els controls

DRETS I DEURES

L’ordre, la disciplina, el respecte, la tolerància i el treball són les bases d’una bona convivència al centre. El compliment dels deures de cadascú fa possible el respecte als drets de tothom.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *