I’m an English Primary teacher who worked in rural schools. I’ve been teaching for more than 15 years as a Primary teacher and as an English teacher in Barcelona and Tarragona, since school year 200/01 in rural schools only.

I love rural schools, they are public, small and from a village schools (in catalan, 3p: petita, pública i de poble).

From 2016/17 I’m working at CRP (Center of Pedagogical Resources) Conca de Barberà as a technician teacher, where we offer resources, support and training to teachers and learning organisations.

Destinataris

S’adrecen als centres educatius, als equips directius, als equips de docents i indirectament al seu alumnat.

Objectius

  • Oferir recursos, d’infrastructura i de serveis als centres docents, als i a les mestres i al professorat per tal que disposin de materials específics de les diferents àrees curriculars, de mitjans propis de la tecnologia educativa i de publicacions especialitzades.
  • Localitzar, selecciona i catalogar recursos educatius i oferir-ne la informació, orientació i assessorament per a la seva utilització.
  • Donar suport a les activitats docents i a l’intercanvi d’experiències educatives, per tal de fomentar la reflexió del professorat sobre la pràctica docent mateixa.
  • Coordinar i organitzar l’execució i el seguiment de les activitats de formació permanent dels plans de formació de zona (PFZ), col•laborant en la detecció de les necessitats de formació i en l’elaboració de propostes per satisfer-les.

from Departament d’Educació