Category Archives: participació

2 de juliol: intervenció artística a les escales de Roquetes a Torre Baró

El divendres 2 de juliol Lluís Sabadell Artiga i els estudiants de l’Institut Collserola realitzen la darrera acció del projecte noubarrisnou que han estat desenvolupant al llarg de tot el curs. Es tracta d’una intervenció artística efímera a les escales que connecten Roquetes i Torre Baró que reflexiona sobre alguns dels aspectes que han sorgit durant el procés de treball participatiu.

noubarrisnou2_EN RESiDÈNCiAnoubarrisnou1_ENRESiDÈNCiAnoubarrisnou3_EN RESiDÈNCiA

noubarrisnou16noubarrisnou8noubarrisnou7

noubarrisnou9noubarrisnou13noubarrisnou6

noubarrisnou5noubarrisnou10noubarrisnou11

noubarrisnou12noubarrisnou14noubarrisnou15

26 de maig: sessió participativa

noubarrisnou4noubarrisnou5noubarrisnou7

noubarrisnou8noubarrisnou10noubarrisnou11

noubarrisnou6noubarrisnou12noubarrisnou9

noubarrisnou3noubarrisnou1noubarrisnou2

PANELLS AMB LES IDEES I PROPOSTES DELS QUATRE GRUPS/TEMES DE TREBALL (Mobilitat, Brutícia, Intervenció Paisatgística i Seguretat)

Durant la sessió participativa es van llistar les idees que anaven sorgint per solucionar els problemes respecte cada tema. Un cop llistades es van posar en comú i acte seguit es van votar amb gomets. Les idees més votades es van marcar en vermell per després desenvolupar-les una mica més tots junts.

Llistat de les principals idees sorgides durant la sessió:

Mobilitat: Fer una ruta Gran Ruta (GR) o Petita Ruta (PR)

 • S’hauria de fer una PR.
 • Contactar amb la Federació Catalana d’Alpinisme i Escalada (La Rambla 41-934120777) feec@feec.cat
 • Preguntar pel comitè de camins i saber què es necessita.
 • Fer una ruta per proposar-la a la FEC, per exemple: Ruta de Fonts.
 • Parlar amb el Consorci del Parc de Collserola per si es pot pintar les senyals PR.

Donar a conèixer Roquetes a Barcelona

 • Fer un projecte “super guapo” i “super chulo”.
 • Ruta amb elements d’esports o departaments d’aventura (lianes, funicular…)
 • És un barri que limita amb el Parc de Collserola per tant:
 • Campanya de difusió per donar a conèixer en el transport públic el barri com a ruta d’accés al Parc de Collserola.

Brutícia
Bústies per la caca

 • Fer la gestió de petició a l’ajuntament.
 • Una tirolina automàtica per recollir/buidar la paperera.

Campanya de sensibilització

 • Omplir l’escala amb caques de gos falses per tal que la gent es faci a la idea de l’impacte que aquestes provoquen.
 • “Això ho ha fet un animal que va acompanyat d’un porc” Jorge López.
 • Dibuix d’un porc passejant un gos (Basilio)

Zones de descans habilitades amb bancs i bústies (inclou remodelació de l’escala)

 • Aprofitar les parts de descans que són planes per fer aquestes zones. (Carlos diu que hi ha unes quatre zones d’aquest tipus)
 • Tenir en compte la col.locació d’aquestes zones perquè quedin lluny de les cases i no molestin.
 • Sobretot: bancs i no cadires!
 • Comentari de veïna: I l’escala no la toquem? L’arreglem? Estem fent coses al voltant però no arreglant l’escala!?

Seguretat
Llums amb energia solar

 • Leds als pals verticals de la barana amb leds (il.luminació rasant).
 • Pensar un sistema “antibandalisme” (perquè no ho robin).
 • Intervenció mínima.
 • Maneta amb il.luminació a dinamo (com llanternes modernes).
 • Control de l’enllumenat amb un polsador per prémer abans de pujar, o detector de moviment.

“Agents cívics” per l’educació i vigilància

 • Persones de 40 anys que els reciclen i són voluntàries amb funció cívica: “Escolti, aquesta caca aquí no”… pagar preu molt barat. A Badalona i Santa Coloma ja existeix.
 • Organitzar-se els veïns del barri…o fer un pla d’ocupació.


Intervenció paisatgística

Intervenció artística (numèrica/joc) pels graons (per amenitzar el trajecte)

Per acabar:
“Las escales de Roquetes a Torre Baró són com la “Divina comèdia”: quan comences és el purgatori a mig camí és l’infern i quan arribes a dalt estàs a la gloria” Jorge López