Daily Archives: 26 maig 2010

26 de maig: preparació de la sessió participativa

Després del procés de recollida d’idees mitjançant les bústies de es decideix intervenir a les escales de Torre Baró, en el límit entre la ciutat i el Parc de Collserola. Durant la sessió participativa organitzada a l’Associació de Veïns de Roquetes, s’analitza l’espai i es treballa en el disseny de la intervenció de millora de les escales.

Per què?
Després del procés de recollida d’idees mitjançant les bústies de noubarrisnou durant el passat mes de març, vàrem decidir intervenir en aquest indret concret. Ara ha arribat el moment de reunir-nos i treballar en un disseny conjunt per millorar aquest espai tan especial que es troba al límit entre la ciutat i el Parc de Collserola.

collserola_escales

Com?
La sessió s’organitzarà en tres parts:

Primera: Conèixer l’espai (condicionants morfològics, urbanístics, naturals i socials).
Segona: detectar les necessitats de millora de l’espai i allò que els seus usuaris requereixen d’ell. Es treballarà a partir de les opinions ja recollides i també a partir de les que sorgeixin durant la sessió.
Tercera: dissenyar quin tipus d’intervenció es vol realitzar.

En definitiva, ens plantejarem tres grans qüestions: Què tenim? Què volem? Com ho volem?

Una vegada tinguem un disseny consensuat amb els veïns i veïnes, els tècnics i la resta dels participants realitzarem aquella part del projecte que per envergadura i possibilitats puguem assumir. La resta es presentarà a l’Ajuntament de Nou Barris.

Qui està convidat a participar?
Us hi esperem a tots! Veïns i veïnes, joves i grans, arquitectes, dissenyadors, estudiants… De Nou Barris o d’altres zones de Barcelona o de fora la ciutat!
Tothom qui vulgui co-crear aquest nou espai i aportar la seva idea i expertesa que vingui a compartir la sessió!

La sessió serà dirigida per Lluís Sabadell Artiga (artista) i Belinda Tato (arquitecte d’Ecosistema Urbano).