1.L.02 Les vies desaparegudes

Enigma lògic
Inicial
El tren que surt de Girona cap a Olot passa per unes vies molt peculiars. Cada matí que passa el tren per sobre les vies, aquestes van perdent el seus colors.

  • Podries recuperar els colors que s’han esborrat? Fixa’t que segueixen una sèrie específica. 1.L.02

Font de l’enigma PEI-600, 3. Editorial Castellnou