Inici

Què és?

EnigmàTIC és un lloc web on es presenten diferents enigmes per treballar amb l’alumnat de primària. Aquest espai té com a objectiu l’estimulació del pensament lògic dels alumnes, dividit en tres nivell de dificultat (inicial, mitjà i avançat). Amb un component lúdic, busquem millorar la capacitat dels infants per entendre els enunciats, alhora que posen en marxa el seu pensament reflexiu i lògic per descobrir-ne les solucions.

interroganteProposta d’ús

Els enigmes d’aquest bloc estan dividits en tres nivells, des dels més senzills fins als més avançats. Estan pensats per les diferents cicles de primària:

  • Inicial: per a cicle inicial
  • Mitjà: per a cicle mitjà
  • Avançat: per a cicle superior

Som conscients, però, que a l’aula hi ha una gran diversitat d’alumnat i que aquesta és una proposta d’utilització. Serà el mateix mestre qui hagi d’adaptar aquestes activitats a les necessitats del seu propi alumnat.

Pel que fa la tipologia dels enigmes, en presentem tres:

  • Lògics, dirigida a reforçar l’estructura lògica i reflexiva del pensament.
  • Numèrics, per analitzar i comprendre el llenguatge matemàtic amb jocs de relació entre xifres i enunciats.
  • Gràfics, pensat per l’ensinistrament dels alumnes en la localització i reconeixements dels espais gràfics.

Així, un cop l’educador hagi decidit de quina manera durà a terme l’activitat i com presentarà els enigmes, podrà fer accedir als alumnes via web, a partir del bloc o, per altra banda, imprimint els documents que trobarà en format PDF al mateix bloc.

preguntaCom ha sorgit?

Des del CRP creiem convenient l’estimulació del pensament dels alumnes i educadors a partir d’activitats actives i atractives. EnigmàTIC és una proposta realitzada per Mario Sosa,  un estudiant de tercer de pedagogia de la Universitat de Girona, per treballar i millorar les capacitats del raonament lògic dels estudiants de primària. És una aportació de projecte final on queda plasmat una part de l’aprenentatge assolit durant la seva estada al CRP del Gironès com a centre responsable del seu pràcticum.