KEEP CALM AND CARRY ON

Els anglesos diuen “Keep calm and carry on”, que vol dir “mantinguem la calma i continuem”.

La mateixa filosofia podem aplicar a l’aprenentatge de l’anglès: “Mantinguem la calma i continuem endavant”, encara que, de vegades, ens costi.

LA IMPORTÀNCIA DE L’ANGLÈS

L’anglès no és l’idioma més parlat del món pel que fa al nombre de parlants. Hi ha molts més nadius de parla xinesa que no pas anglesa…

L’anglès no és l’idioma més parlat del món pel que fa al nombre de parlants. Hi ha molts més nadius de parla xinesa que no pas anglesa, per exemple, però el xinès – com altres llengües – es parla molt poc fora de les comunitats xineses. Des d’aquesta perspectiva, sí que podem dir que l’anglès és la llengua més estesa del món. És difícil calcular quants parlants de llengua anglesa hi ha. Les xifres se situen entorn els 350.000.000 parlants nadius i més de 400.000.000 persones que el parlen com a segona llengua (utilitzada en la vida quotidiana encaraOLYMPUS DIGITAL CAMERA que no sigui la llengua materna) o com a llengua estrangera (llengua estudiada però no utilitzada habitualment).

Tot i amb això, aquestes xifres no indiquen la importància real de l’anglès com a idioma internacional, ja que representen poc més d’un 10% de la població mundial. La importància de l’anglès no és quantitativa sinó qualitativa; és a dir, no radica en quantes persones el parlen sinó en quins àmbits i per a quines finalitats s’utilitza:

  •  L’anglès és el principal idioma de notícies i informació del planeta. Un 80% de tots les dades informàtiques es processen i s’emmagatzemen en anglès. La major part de les comunicacions via satèl·lit i els comunicats d’agències de notícies també. Cinc mil diaris (més de la meitat de tots els que es publiquen al món) es publiquen en anglès.
  •  És l’idioma dels negocis, la ciència, el govern i l’administració. En les borses de tot el món, les matèries primes es cotitzen, es compren i es venen en anglès. També és l’idioma oficial o cooficial d’organismes internacionals com les Nacions Unides. Sol ser la llengua utilitzada en conferències, seminaris i congressos però també en competicions internacionals en la majoria de disciplines esportives.
  •  L’anglès és igualment important a l’hora de viatjar. És la llengua franca a hotels, atraccions turístiques, aeroports i botigues de tot el món. També és l’idioma de la comunicació marítima i del control de trànsit aeri.
  • És l’idioma de la cultura popular a través de la música i la indústria cinematogràfica i televisiva. Finalment, a les xarxes socials, cada vegada s’utilitza més com a llengua de comunicació entre no nadius.

Segons tots el indicis, la importància de l’anglès és una realitat que no farà sinó augmentar. És important ser-ne conscients per afrontar un futur professional amb el màxim de possibilitats.

Article publicat per cvilaseca al bloc del servei d’idiomes de la Fundació Universitària del Bages.