Aquest curs la nostra escola ha impulsat el projecte eTwinning “Polyglot T-shirts”.

Hi ha participat l’alumnat dels nou grups-classe de 4t, 5è i 6è de Primària, guiats per les seves mestres d’anglès (Ana M. Reyes i Laia Piquet).

En total, 221 alumnes s’han pogut registrar a la plataforma del projecte i  comunicar-se amb alumnat de Grècia, França, Polònia, Portugal i Turquia.

Les oportunitats d’aprenentatge per al nostre alumnat han estat, principalment:

 • Adonar-se de la pròpia identitat multilingüe i posar-la en valor.
 • Desenvolupar les habilitats lingüístiques en anglès i reforçar el coneixement del català i el castellà.
 • Descobrir llengües d’altres països.
 • Utilitzar l’anglès com a idioma comú en situacions de comunicació autèntica.
 • Aprendre a utilitzar el diccionari multilingüe i altres eines en línia per ampliar el coneixement de l’anglès.
 • Aprendre a utilizar Internet de forma segura i a comunicar-se en línea seguint codis de conducta adients.
 • Desenvolupar la creativitat lingüística i visual.
 • Desenvolupar estratègies de treball col·laboratiu.

El projecte s’inicia convidant l’alumnat a fixar-se en els missatges que mostren a les samarretes que porten posades en el dia a dia, la majoria escrites en anglès.

A partir d’aquí comença tota una aventura:

 • Establir contacte amb alumnat d’altres països: compartir les “identitats lingüístiques” (posters visuals) i comunicar-se en grups de conversa via Fòrum.
 • Fer col·lecció digital de les samarretes que porten “amb anglès”.
 • Aprendre a utilitzar diccionaris i eines online per descobrir què signifiquen aquests missatges i compartir-ho a classe.
 • Treballar en petit grup a per dissenyar una samarreta bilingüe, en anglès i el propi idioma.
 • Enregistrar en vídeo la presentació oral del disseny, en anglès! Mirar els vídeos creats pels companys i companyes de projecte.
 • Mantenir el contacte amb companys i companyes del Fòrum i… 
 • Finalment, omplir un gran llibre digital de fantàstiques creacions: samarretes multilingües, dissenyades en  anglès i en els idiomes de l’alumnat participant en el projecte.

Aquestes darreres activitats s’han fet en unes condicions inaudites: l’escola tancada per la pandèmia de COVID-19 i tothom (alumnes i mestres) treballant des de casa.

Les plataformes d’aprenentatge online han permès que es pogués continuar el projecte malgrat les circumstàncies.

Cal reconèixer l’esforç d’alumnes i mestres, durant el confinament, per seguir-hi treballant i, molt especialment, el de les famílies de l’alumnat que hi ha donat suport.

Gràcies a tothom qui ha fet possible aquest projecte. Aquí compartim el gran llibre col·laboratiu de samarretes políglotes, fet per l’alumnat implicat fins al final en el projecte: