OBSERVEM ELS CUCS DE SEDA

Doncs si, dintre de la caixa hi havia cucs de seda.
Lupes, cucs, fulles de morera i moltes ganes, tots, d’prendre, i només uns pocs, de tocar.
Tant difícil com és parlar sense cridar a la classe i quin silenci hi havia avui a l’aula.