NORMATIVA COMUNITAT DE PETITS

NORMES DE L’ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL

 • És necessari que tota la roba estigui marcada amb el nom i cognom ,i col·locar la beta d’uns 10 cm.
 • És obligatori portar el xandall de l’escola per fer psicomotricitat i les excursions que realitza l’escola.
 • No es pot venir al col·legi amb samarretes d’equips esportius.
 • No es poden portar paraigües ni impermeables.
 • A l’escola no es poden portar ni joguines, ni llaminadures, ni invitacions de festes d’aniversari.
 • Retornar papers i autoritzacions en el termini indicat.
 • Llegir amb cura totes les informacions. Atenció amb els rètols de la porta de l’aula.
 • Respecteu els horaris d’entrades i sortides de l’escola ( no es pot passar per la porteria).
 • Seria convenient que vinguessis esmorzat/da i a l’hora del pati, si vols, pots portar un petit entrepà…Recordeu que el dimecres és el dia de la fruita, per tant, hauràs de portar una peça de fruita.
 • Utilitzar carmanyola en lloc de paper d’alumini.
 • Si fa falta prendre algun medicament cal signar l’oportuna autorització acompanyada de la recepta del metge.
 • Cal comunicar a l’escola si el nen/a no vindrà a l’escola. Es pot fer telefònicament o posant una nota a la boseta. Cal justificar sempre les absències.