Dramatització de la gestualitat facial

Després de l’activitat anterior intentem dramatitzar la gestualitat facial treballada en fotografies.Donat la timidesa que presenten alguns nens i nenes podem utilitzar nassos de pallaso per tal de facilitar la tasca teatral.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *