Entrevista a Joan Masferrer quan era alcalde de Cardedeu

Abril de 2008

“El 4t cinturó provocarà creixement desmesurat del poble i la pèrdua d’una gran extensió de zona verda.”

Quin és el treball d’un alcalde?

Té grans responsabilitats però la majoria de les decisions i accions que fa l’alcalde es prenen a la junta de govern formada per l’alcalde i cinc regidors.

Què té previst fer abans d’acabar la legislatura a l’ajuntament?

Hi ha molts projectes i tenim previst acabar-ne la majoria, però alguns seguiran durant les pròximes legislatures. Projectes urbans: pas soterrat i ordenació de l’estació, millora urbana al centre de la vila al mercat i la plaça Francesc Macià i noves oficines i espais municipals a llocs com la Tèxtil Rase, remodelació de carrers i places. Respecte els projectes de sensibilització urbana es farà una ordenança de civisme i es castigarà les persones incíviques i s’afavorirà la sostenibilitat i el baix consum d’aigua.

Continuarà en la mateixa línia que en aquests últims anys però no tan de pressa. En els passats anys creixia a un ritme d’uns 500 habitants per any i Cardedeu no estava preparat per a aquest creixement.

En un futur s’urbanitzarà la zona de Can Manent per intentar equilibrar el creixement demogràfic de Cardedeu amb el seu urbanisme. S’hi construiran blocs de pisos dels quals el 30% seran de protecció oficial. També s’hi instal·laran els dos centres educatius que actualment estan en aules prefabricades.

Penso que un bon urbanisme és la clau per a la integració de immigrants, bona estructuració, etc.

“Cardedeu és un poble gran amb serveis insuficients”

Cardedeu ha crescut més ràpid que els seus serveis. Què en pensa l’ajuntament?

Cardedeu és un poble gran amb serveis insuficients. Antigament havia crescut a canvi de res, la gent tirava a terra les seves petites cases amb hort per construir-hi un bloc de pisos. Això produïa un augment de la població pel qual Cardedeu no estava preparat, això va produir la necessitat de serveis, escoles, centres sanitaris…

Pensa que el 4t cinturó podria afectar a Cardedeu?

Crec que sí que l’afectarà, i negativament. A Cardedeu deixarà d’haver-hi l’urbanisme compacte que hi ha ara. Això provocarà un augment desmesurat del poble i la pèrdua d’una gran extensió de zona verda. Però des de l’ajuntament no podem fer-hi res ja que actualment el projecte depèn de la Generalitat.

L’aigua és un problema important per a Cardedeu?

Actualment és un problema molt important per al nostre poble, és possible que si en un futur proper s’entrés en un estat greu de sequera, amb un estat d’emergència i es produirien restriccions importants.

Què es fa des de l’ajuntament per a la integració dels immigrants a Cardedeu?

A Cardedeu no hi ha gaires immigrants en comparació amb les poblacions veïnes representen entre un 10% o un 5% de la població. Els immigrants que arriben a Cardedeu són ràpidament integrats gràcies a la urbanització compacta del poble, les escoles públiques, etc. L’ajuntament ha creat un servei d’acció social per a situacions precàries que ajuda a immigrants amb dificultats.

“A Cardedeu realment l’oferta d’oci juvenil és molt pobra”

A Cardedeu hi ha una greu manca d’oferta d’oci juvenil. A què es deu? Què s’hi fa des de l’ajuntament?

Realment l’oferta d’oci és molt pobra, des de l’ajuntament s’estan creant nous complexos amb àrees multimèdia i s’està augmentant l’oferta cultural dirigida cap a aquest sector. Però també creiem que l’oferta d’oci no hauria de ser només per part de l’ajuntament, sinó que algunes empreses privades haurien d’invertir a Cardedeu.

Quins projectes hi ha previstos per a l’estació de Cardedeu?Després de més de 8 anys negociant amb Adif, l’ajuntament de Cardedeu ha aconseguit que d’aquí a menys d’un any estigui construït un pas soterrat pel carrer Montseny per a vianants i bicicletes. També es posaran unes tanques prop de les vies per a la seguretat dels ciutadans a la zona del Poble Sec i altres parts del municipi. Finalment, s’hi ha creat 170 noves places d’aparcament.

Riera

“Cardedeu és un poble amb uns alts percentatges de reciclatge però que de moment no són suficients”

Hi ha algun projecte per potenciar el reciclatge a Cardedeu?

Últimament s’ha instal·lat uns nous contenidors soterrats en alguns punts de Cardedeu com la plaça Francesc Macià, la plaça Joan Alzina, la zona del mercat municipal, etc. Això proporciona millor accessibilitat als ciutadans i una millora de qualitat per a l’espai urbà. Cardedeu és un poble amb uns alts percentatges de reciclatge, però que de moment no són suficients. Des de l’ajuntament es fan campanyes informatives i de conscienciació als ciutadans, també es pensa penalitzar amb multes els ciutadans incívics.

Joan Macià, Judit Meseguer, Laura Duran i Raquel Monfort, 3r d’ESO, abril de 2008

PRESENTACIÓAquets textos són fruit del treball d’un grup de reporters de tercer d’ESO de l’IES EL SUI, que han fixat la mirada en el seu entorn més immediat de manera activa i crítica, a partir del continguts que han estudiat a la matèria de Ciències Socials. Per això, us trobareu amb entrevistes i informacions sobre el creixement urbà de Cardedeu i els problemes de l’habitatge; sobre la manca de serveis, o d’espais i activitats d’oci orientades al joves; sobre qüestions de medi ambient; sobre mitjans de comunicació, sobre iniciatives solidaries; sobre els excessos del consumisme, etc. L’experiència estè resultant molt satisfactòria i ens ha descobert que un bloc com aquest pot convertir-se en una veritable escola de ciutadania per a tots.

Com podreu comprovar, aquests nois i noies entre 14 i 15 anys demostren en les seves preguntes i reflexions molta maduresa. Potser Cardedeu, hauria de potenciar més el protagonisme del seu jovent.

E. Jimeno, professor de C. Socials de l’IES EL SUI.