Category Archives: Presentació

PRESENTACIÓAquets textos són fruit del treball d’un grup de reporters de tercer d’ESO de l’IES EL SUI, que han fixat la mirada en el seu entorn més immediat de manera activa i crítica, a partir del continguts que han estudiat a la matèria de Ciències Socials. Per això, us trobareu amb entrevistes i informacions sobre el creixement urbà de Cardedeu i els problemes de l’habitatge; sobre la manca de serveis, o d’espais i activitats d’oci orientades al joves; sobre qüestions de medi ambient; sobre mitjans de comunicació, sobre iniciatives solidaries; sobre els excessos del consumisme, etc. L’experiència estè resultant molt satisfactòria i ens ha descobert que un bloc com aquest pot convertir-se en una veritable escola de ciutadania per a tots.

Com podreu comprovar, aquests nois i noies entre 14 i 15 anys demostren en les seves preguntes i reflexions molta maduresa. Potser Cardedeu, hauria de potenciar més el protagonisme del seu jovent.

E. Jimeno, professor de C. Socials de l’IES EL SUI.