NORMES BIBLIOTECA

NORMES DE LA BIBLIOTECA


 

 

 

 

 

 

font:https://www.slideshare.net/aierim/normes-de-la-biblioteca

PRÉSTEC DELS LLIBRES

Podeu agafar en préstec dos exemplars per un període de 15 dies.

RETORN DELS LLIBRES EN PRÉSTEC 

Els llibres s’han de retornar al tutor o tutora 

HOSPITAL DE LLIBRES
Trobareu una caixa amb una creu vermella on hi deixareu els llibres que estiguin en mal estat, per tal que la comissió els pugui anar arreglant.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració per avançat!