S’acaba la bona vida…comença l’institut!

Us recordo als alumnes que no vau superar els exámens de juny teniu feina per fer durant l’estiu, encara us queda ben bé dues setmanes així que no  deixeu per l´últim moment tant la feina com l’estudi dels temas de recuperació.

REQUISITS PER A SUPERAR LA RECUPERACIÓ EXTRAORDINARIA DE SETEMBRE 

Els i les alumnes que no han aconseguit assolir les mínimes competéncies en la matèria d’Educació Física de 1r d’ESO hauran de recuperar complint els següents requisits:

  1. Presentació en la llibreta d’EF d’un resum dels apunts de la matèria que entren per l’examen (La Condició Física, L’Escalfament, L’Acrosport i la Freqüència Cardíaca)
  2. Superar amb un 5 o més l’examen extraordinari de setembre.

Recordeu que els apunts els podeu trobar tant al al blog de la materia http://blocs.xtec.cat/ef2punt0/ com al moodle http://agora.xtec.cat/ies-merce-rodoreda/moodle/

Links als Apunts