Materials educatius d’escoles, entitats, associacions, administracions…

Agrupació Seny Major. (2016). Seminari de Cultura Popular a les escoles de Cervera. Recuperat de http://culturapopular.ecervera.cat/Home/_H4QS29qxa72tbwOB4o9g6I1jbG1TeDSHk3fDzTkRsOd5NdSq0VJmkg

Ajuntament de Tarragona. (2004-2011). Santa Tecla a les escoles. Recuperat de https://www.tarragona.cat/cultura/festes-i-cultura-popular/santa-tecla/dades-practiques/bibliografia/colb7leccio-santa-tecla-a-les-escoles

Ajuntament de Vic. (2010). Pack cultura popular catalana a les escoles. Recuperat de https://www.vic.cat/viure-a-vic/educacio/projectes-de-ciutat/patrimoni/pack-cultura-catalana-a-les-escoles

AMPA Escola Orlandai. (2012). Projecte “Celebracions a l’escola”. Recuperat de http://www.fapac.cat/premis-fapac/projecte-celebracions-lescola-ampa-escola-orlandai-barcelona

Badia, M. (2005). Viure la festa major a l’escola. Guix, (320), 17-22.

Cançons populars i tradicionals a l’escola. (2002). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, 2002. Recuperat de http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/cancons-populars-tradicionals-escola/cancons_populars_tradicionals_lescola.pdf

festes.org. (s.d.). La festa a les escoles. En clau de futur. Arreu del país, durant el curs escolar. Recuperat de http://www.festes.org/articles.php?id=750

Grandia, A. (2009). La Festa Major a l’escola. El Vendrell: Ajuntament del Vendrell i Agrupació de Cultura Popular del Vendrell L’Embarcada. Recuperat de https://docs.google.com/presentation/d/1kwyFZGYEsQjVGk6oB3mD3fI2OQ8uhFkwPT2CTHgsHuo/present?slide=id.i103

Mayol, J. M. i Pujol, M. A. (2010). Requetetxec. Descobrim els instruments i grups instrumentals dels Països Catalans. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana. Recuperat de http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/05_documents_i_recursos/01_materials_didactics/c_requetetxec

Moviment de Centres d’Esplais Cristians. (2012). 1. La música, la dansa i les festes populars. De 3 a 8 anys. Barcelona: Fundació Pere Tarrés. Recuperat de https://www.peretarres.org/arxius/mcec/campanya/Campanya_Musica_Esplai_MCEC.pdf

Programa educatiu de les Cases de la Festa. (2017). Fes teva la cultura popular. Recuperat de http://lameva.barcelona.cat/culturapopular/ca/cases-de-la-festa/programa-educatiu

Puig, J. i Quintana, J. (2013). Les Cases de la Festa: imatgeria, foc, dansa i música. Barcelona: Institut d’Educació i Institut de Cultura de Barcelona. Recuperat de http://continguts-lameva.barcelona.cat/culturapopular/sites/default/files/cases_de_la_festa_def_0_0.pdf

Quintana, J. i Puig, J. (2013). Les Cases de la Festa: activitats educatives sobre Imatgeria, Foc, Dansa i Música. Proposta d’activitats i recursos pedagògics. Recuperat de http://continguts-lameva.barcelona.cat/culturapopular/sites/default/files/recursos_tallers_cases_festa_def_0_0.pdf

Roquer, J. (2011). La cultura popular a l’escola. Les festes populars, materials digitals. Recuperat de http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=2&rid=878

Teixidó, J.,  et al. (2012). Celebración de fiestas populares en la escuela. Girona: Universitat de Girona, Departament de Pedagogia, Grup de Recerca Bitàcola-GROC. Recuperat de http://www.joanteixido.org/doc/festestradicionals/celebracion_fiestas_escuela.pdf

Vallejo, P. (2015). Sacsegem la Festa Major! Un model de participació ciutadana en les pràctiques culturals aplicat a la Festa Major de Sant Celoni. Barcelona: Universitat de Barcelona. Recuperat de http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/102083

XTEC – Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. (2017). Festes populars. Recuperat de http://xtec.gencat.cat/ca/centres/alscentres/festespopulars/