Presentació del «Fòrum d’Educació i Cultura Popular» a la Fira Mediterrània.

Dijous 5 d’octubre Francesc Fabregat, Cap de Cultura Popular de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) presentarà «Fes teva la cultura popular (Cases de la Festa)» i el «Fòrum d’Educació i Cultura Popular» a les «Jornades Professionals, noves pràctiques per al futur de la cultura» del Fira Mediterrània de Manresa.

Fira Mediterrània

Un Fòrum per actualitzar la relació entre Educació i Cultura Popular

«Què pot oferir pel que fa a valors i formació la cultura popular a l’àmbit educatiu? Què pot aportar a la cultura popular d’una població que les escoles i els mestres l’apropin als infants? Quines són les experiències i els resultats que s’estan fent en aquest sentit? Cal revisar i actualitzar el discurs teòric sobre cultura popular i educació? La resposta, en una societat que canvia tan ràpidament i en la que els infants reben tants estímuls diferents, és evidentment sí.»

Mans – Catalunya Ràdio – Ràdio a la Carta

Recreació dels valors de la cultura popular a l’educació en xarxa amb la societat

Fòrum d’Educació i Cultura PopularEl Fòrum d’Educació i Cultura Popular vol reconèixer l’important paper de la cultura popular en l’àmbit educatiu, i fer visible les experiències, bones pràctiques, recerques, projectes, formacions, etc., que s’estan realitzant a Catalunya i arreu dels Països Catalans. El Fòrum pretén ser un espai de reflexió, debat, d’aprenentatge i d’intercanvi que permeti centrar criteris i revisar el discurs teòric i les pràctiques sobre la cultura popular a l’educació, posant de relleu aspectes com la interculturalitat, la diversitat religiosa o el gènere. El Fòrum parteix d’un concepte ampli de l’educació, que inclou i integra l’educació formal, la informal i la no formal, i de la cultura popular entesa més enllà de la festa.

+info