08.- Punts comuns a la feina de la llicència ICEbergs.-

 

ICEbergS educativa

(Intervenció, Centres, Educatius, Context, Etorn, buscar, estartègies, recursos, gestió, Sistèmica, educativa)

Projecte i llicència d’Investigació psicosocial Combinant els temps laboral d’intervenció en el centre Educatiu i els temps d’exercici voluntari d’intervenció en el Context de l’Entorn Territorial.

Una cosa és per tant la feina i el seu perfil i l’altra fora de la feina, però cal considerar set aspectes que incideixen en els dos àmbits ICEbergS: (dins i fora de la feina, metàfora la punta de l’iceberg de fora de la feina com de dins de la feina)

 

1.- Formació de vanguàrdia ICE, jornades, Universitat, Dep Ense, iniciativa privada. (+forma)

 

2.- Ponent, participació activa en congressos, simposis, jornades, etc. (+ponent)

 

3.- Justícia, participació en formació en l’exercici de jutge de pau (+justícia)

 

4.- Mediació i present en el Comitè de Seguretat i Salut Laboral dels SSTT de Tarragona i SSTT de les Terres d’Ebre. Tres dijous a l’any (matí)  (+ mèdia)

 

5.-  Orientador Educatiu Voluntari, participació activa en el Saló de l’Ensenyament de Barcelona i en l’Espai de l’Estudiant de Valls. Tres dies al curs (un de formació i dos d’exercici) (+ orienta)

 

6.- Cooperació telemàtica i digital. Ús de blocs.xtec, google, facebook, picasaweb etc. per finalitat educativa. (+cootèlic)

 

7.- Disponibilitat en projectes i iniciatives pedagògiques i psicopedagògiques en relació dins de l’entorn territorial i de fora així mateix internacional.

 

 

8.- Aspectes de salut que limiten actuacions i que s’ha de vetllar de forma permanent amb prevenció. (permanent i estacionària)

 

 

9.- Fora de la feina: Programes de ràdio, xerrades col·loqui, tallers, jornades R.E.M.E.I.S., reunions en associacions, etc. www.cooperis.cat

 

 

 

Sobre l’article de l’avaluació per competències de Xavier Vilella, abril de 2009, m’ha agradat la concisió a què pretenem avaluar? quan i comhem d’avaluar? els referents per a l’avaluació, els indicadors d’assoliment i la preparació de l’avaluació en les proves PISA, avaluar les competències, en la pràctica i les decisions de centre.

L’avaluació dins de la formació en competències, sobre tot els tres eixos per a treballar l’avaluació d’aula en la formació contínua: les creences, les evidències i la certificació. les creences es relacionen amb l’estil docent i amb el model didàctic, les evidències es relacionen amb la gestió de la tasca amb el model científic de recerca, la certificació es relaciona amb els nivells, amb les notes, amb els patrons i les referències en part internes, en part externes.

La certificació , és el consens en els tres nivells, productiu, connectiu i reflexiu, és adonar-se que fem tasques pobres i que cal potenciar les tasques riques, amb l’ús de la bastida segons les necessitats de cada alumne.

Un dels reptes és establir observables transversals com poden ser. la resolució de situacions problemàtiques, el desenvolupament del raonament i del pensament i la comunicació de les idees pròpies.

Tot això es aplicable als reptes del proper curs en la formació permanent del professorat en l’impuls de la cooperació, de l’índex de la inclusió i en la generació d’estratègies d’atenció a la diversitat. Així també en la intervenció de l’assessorament psicopedagògic dels serveis educatius (EAP), l’avaluació per competències és important per a generar bastides als alumnes diversos, a fomentar els equips i les tècniques d’aprenentatges cooperatius. A saber diferenciar el professorat el què pretenem avaluar? quan i com avaluar. Elaborar referents i indicadors d’assoliment, veure més palicació de les proves PISA dins de l’atenció a la diversitat. A la fi prendre decisions a nivell de centre sobre estratègies. Atendre les creences de docents i les evidències de la nostra gestió, així com la certificació en els tres nivells ( reproducció, connexió i reflexió), generant tasques riques.. un pas elemental per al foment de la comunicació, de la creativitat i de la cooperació en educació. En situacions que demanin la resolució de problemes, del raonament i del pensament lògic del concret al formal i el repte de comunicar les pròpies idees i les pròpies iniciatives.

En el proper curs poso enmarxa el pla d’actuacions immediates en l’assessorament psicopedagògic i social el “NAS.pier”. per a més informació resto a la vostra disposició

Deixa un comentari