Competències docents

competencies_docents

Elena de Martín. Implementar amb èxit les PBL depèn, en gran mesura, de les habilitats pedagògiques dels professors- tutors. És necessari que siguin docents competents, principalment, en habilitats comunicatives, en dinàmica de grups i en el treball en equip.

competencies_docents.pdf