Canvi de paradigma docent

paradigma_canvi

Francesc Sala. Hi ha un model clàssic educatiu fonamentat en la classe expositiva i els exàmens de proves de conceptes. Aquest model és incompatible amb les noves indicacions educatives que posen l’èmfasi en una educació basada en l’aprenentatge per competències. Per afrontar aquest repte és necessari un canvi de paradigma docent.

paradigma_canvi.htm Contrast entre els dos models

Arguments de la metodologia ABP

abp_arguments

Francesc Sala. És una metodologia que es fonamenta en la teoria del constructivisme i es correspon amb la forma en que les persones apliquem la creativitat per a resoldre problemes.
És ajustada als criteris d’orientació educativa que promouen les institucions i dóna una resposta vàlida per a la formació laboral actual. L’ABP té una projecció expansiva en el temps i és acceptada per la valoració dels seus resultats.

abp_arguments.pdf

Introducció a l’ABP

abp_intro

Francesc Sala. L’ABP té una llarga trajectòria en el món universitari, és una metodologia que propugna un canvi de paradigma en la pràctica docent i és força adient per a desenvolupar les competències i l’avaluació formadora.

abp_intro.pdf

abp_orientacions.htm Un exemple de planificació