Bon dia!

Us comuniquem que un any més des de les matèries d’Economia, Empresa, i Emprenedoria hem organitzat els següents tallers presencials a l’alumnat de les matèries de 4ESO i BAT.

Les dates de realització poden variar per circumstàncies sobrevingudes.

1.-Conferències Científiques de la Universitat Rovira i Virgili

Nom del taller

Data

Hora

Nom línia

Nº alumnes

Tipus de sessió

Blockchain i criptomonedes

31/01/2022

10:30-11:30

1BAT ECONOMIA

25

Presencial

Comerç Internacional i globalització

07/03/2022

10:30-11:30

1BAT ECONOMIA

25

Presencial

 

 

2.-Tallers de l’Itinerari Educatiu d’Economia Social i Finances Ètiques de l’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT) 

Nom del taller

Data

Hora

Nom línia

Nº alumnes

Tipus de sessió

Mòdul 1. Obrir la mirada: l’economia més enllà dels diners.

18/01/2022

12:00-13:00

4ESOA EMPRENEDORIA

20

Presencial

Mòdul 1. Obrir la mirada: l’economia més enllà dels diners.

18/01/2022

13:00-14:00

4ESOB EMPRENEDORIA

20

Presencial

Mòdul 2. Afrontar la vida conjuntament: cooperatives i mutualitats.

01/02/2022

12:00-13:00

4ESOA EMPRENEDORIA

20

Presencial

Mòdul 2. Afrontar la vida conjuntament: cooperatives i mutualitats.

01/02/2022

13:00-14:00

4ESOB EMPRENEDORIA

20

Presencial

Mòdul 3. Emprendre de forma col.lectiva: les cooperatives de treball

15/02/2022

12:00-13:00

4ESOA EMPRENEDORIA

20

Presencial

Mòdul 3. Emprendre de forma col.lectiva: les cooperatives de treball

15/02/2022

13:00-14:00

4ESOB EMPRENEDORIA

20

Presencial

Mòdul 4. Consumir amb responsabilitat: el comerç just.

01/03/2022

12:00-13:00

4ESOA EMPRENEDORIA

20

Presencial

Mòdul 4. Consumir amb responsabilitat: el comerç just.

01/03/2022

13:00-14:00

4ESOB EMPRENEDORIA

20

Presencial

Mòdul 5. Gestionar els nostres diners: les finances ètiques.

15/03/2022

12:00-13:00

4ESOA EMPRENEDORIA

20

Presencial

Mòdul 5. Gestionar els nostres diners: les finances ètiques.

15/03/2022

13:00-14:00

4ESOB EMPRENEDORIA

20

Presencial

3.-Tallers d’Educació Financera a les Escoles de Catalunya de la Generalitat.

Nom del taller

Data

Hora

Nom línia

Nº alumnes

Tipus de sessió

1.Administrant els teus diners

25/01/2022

12:00-13:00

4ESOA ECONOMIA

20

Presencial

1.Administrant els teus diners

25/01/2022

13:00-14:00

4ESOB ECONOMIA

20

Presencial

2.Endeutar-se? amb seny!

08/02/2022

12:00-13:00

4ESOA ECONOMIA

20

Presencial

2.Endeutar-se? amb seny!

08/02/2022

13:00-14:00

4ESOB ECONOMIA

20

Presencial

3.Inversió intel·ligent i sostenible

22/02/2022

12:00-13:00

4ESOA ECONOMIA

20

Presencial

3.Inversió intel·ligent i sostenible

22/02/2022

13:00-14:00

4ESOB ECONOMIA

20

Presencial

4.Els impostos i tu

08/03/2022

12:00-13:00

4ESOA ECONOMIA

20

Presencial

4.Els impostos i tu

08/03/2022

13:00-14:00

4ESOB ECONOMIA

20

Presencial

5.Finances per a la vida

22/03/2022

12:00-13:00

4ESOA ECONOMIA

20

Presencial

5.Finances per a la vida

22/03/2022

13:00-14:00

4ESOB ECONOMIA

20

Presencial

6.(In)forma’t per decidir

29/03/2022

12:00-13:00

4ESOA ECONOMIA

20

Presencial

6.(In)forma’t per decidir

29/03/2022

13:00-14:00

4ESOB ECONOMIA

20

Presencial

7.N’estàs segur?

05/04/2022

12:00-13:00

4ESOA ECONOMIA

20

Presencial

7.N’estàs segur?

05/04/2022

13:00-14:00

4ESOB ECONOMIA

20

Presencial

4.-Tallers del programa Escola i Empresa de l’Associaó d’Empresaris de Catalunya (FEMCAT)
Nom del taller Data Hora Nom línia Nº alumnes Tipus de sessió
Taller Escola i Empresa FEMCAT 26/04/2022 12:00-13:00 4ESOA ECONOMIA 20 Presencial
Taller Escola i Empresa FEMCAT 26/04/2022 13:00-14:00 4ESOB ECONOMIA 20 Presencial