DEURES 6è

EXAMEN DE MATES pel dimecres, 7 de juny (a primera hora)

 • operacions bàsiques amb decimals: suma, resta, multiplicació i divisió.
 • operacions bàsiques amb fraccions: suma, resta, multiplicació i divisió.
 • trobar l’àrea i el perímetre de polígons irregulars. Saber de memòria les fòrmules de les àrees i el perímetre del triangle, el quadrat, el rectangle i el cercle/circumferència.

 

DEURES DE MATES pel dimecres, 29 de març:

1. Completa:

 • 45 és ………… de 5 perquè ………… .
 • 954 és ………… de 9 perquè ………… .
 • 221 és ………… de 13 perquè ………… .
 • 11 és ………… de 743 perquè ………… .
 • 17 és ………… de 204 perquè ………… .
 • 2 és ………… de 68 perquè ………… .
 • 12 és ………… de 2 perquè ………… .

 

2. Descomposa en nombres primers:

 • 40
 • 90
 • 76
 • 220

 

EXAMEN DE CATALÀ pel dimecres, 29 de març:

Què hi haurà?

 • dictat de CCBB
 • 2 lectures de CCBB i la seva comprensió lectora
 • 1 redacció de CCBB
 • ortografia: raonar el per què de com s’escriu una paraula.
 • lèxic: identificar paraules derivades – paraules primitives. Diferenciar sufix – prefix.
 • gramàtica: anàlisis de frases (S/P, nuclis, categorie gramaticals, infinitiu, conjugació i temps verbal).

 

EXAMEN DE CATALÀ pel dimecres, 22 de febrer:

Què hi haurà?

 • dictat
 • lectura amb preguntes de comprensió lectora literals, inferencials (resumir,…), reorganitzatives, crítiques (opinar).
 • Ús del diccionari: entrada (és la paraula que busquem al diccionari), accepcions (els significats) i categories gramaticals (s., adj., fem., …).
 • paraules primitives, derivades i compostes.
 • ortografia: accent diacrític, separar paraules en agudes/planes/esdrúixoles i marca-ne la tònica.
 • anàlisis de frases: subjecte/predicat, nucli del subjecte, nucli del predicat, categoria gramatical de cada paraula, infinitiu, conjugació i temps verbal.
 • redacció (resum).

 

EXAMEN DE MATES pel dijous, 9 de febrer:

Continguts a estudiar:

 • operacions bàsiques amb decimals: sumes i/o restes, multiplicacions i/o divisions (amb decimals al dividend).
 • percentatges – nombre decimal – fracció
 • potències i arrels quadrades
 • àrees poligonals (triangle, quadrat, rectangle) i perímetres.
 • cares, vèrtexs, arestes de poliedres.
 • desplegaments de poliedres.

 

DEURES PER LES VACANCES DE NADAL pel dilluns, 9 de gener:

Estem a un pas de les vacances de Nadal i, per tal que no em torni a passar com aquest cap de setmana, que no heu tingut deures de mates (me’n vaig ben oblidar…) aquí us escric la feina a fer durant aquests dies:

CATALÀ:

 • llegir un llibre (l’escollirem de la biblioteca escolar), fer-ne una petita fitxa bibliogràfica (títol, autor, editorial, núm. de pàgines, any d’edició) amb un breu resum de 5 línies com a màxim. Això es farà a la llibreta.
 • enviar-me un mail explicant un dia, o una anècdota,… de les vacances. Ho contabilitzo com a redacció. Així doncs, ha de tenir unes 100 paraules (mínim 90!). L’heu d’enviar a mjunco2@xtec.cat. Jo us el respondré i, a més, us corregiré tot allò necessari. Un cop fets els canvis, cal que me’l torneu a enviar i que jo us digui que està bé. Quan comencin les classes, jo hauré imprès els vostres missatges i els enganxareu a la llibreta.

MATES:

 • una fitxa per davant (la que hauríeu d’haver fet per aquesta setmana).

desembre-miniproblema-cercles-i-estel-hexagonal-1

 • acabar les pàgines del quadern que no hagueu fet. Compteu que, pel gener, heu d’haver fet tot el tema 1 (pàg.4 – pàg.9), tema 4 (pàg.22 – pàg.27), pàg.36, tema 7 (pàg.40 -pàg.45), tema 8 (pàg.46 – pàg.51), tema 12 (pàg.70 – pàg.75) i tema 13 (pàg.76 – pàg.81).

Tranquils, de bones a primeres sembla moltíssima feina, però del quadern de mates, a classe ja hem fet més del 90%. Llavors, les altres tasques, si us les repartiu entre aquests dies, segur que us en sortiu prou bé.

Apa, que descanseu, desconnecteu de l’escola i… a carregar piles a tope!!!!!!! 😉


 

DEURES SETMANALS DE MATES pel dimecres, 21 de desembre:

desembre-miniproblema-cercles-i-estel-hexagonal-1


 

EXAMEN DE MEDI SOCIAL pel divendres, 16 de desembre

Continguts a repassar:

 • punts cardinals
 • fronteres polítiques i geogràfiques de la península ibèrica
 • serraladades i conques fluvials
 • mapa polític d’Europa

 

DEURES “SETMANALS” DE MATES I CATALÀ pel dimecres, 14 de desembre:

Com que la setmana vinent hi ha més dies de festa que lectius, passem els deures a la setmana vinent. Tenim la fitxa de mates, on hem d’investigar si surt més a compte aprofitar una oferta d’un restaurant o no; i memoritzar el poema de Nadal que ha sortit guanyador, creat per l’Erik.

problema-destreses-basiques-6e-mat-ed-cruilla-p-45

el-rap-del-nadal


 

EXAMEN DE CATALÀ pel dilluns, 12 de desembre (a l’hora de valors):

Què hi haurà:

 • dictat d’omplir buits.
 • lectura i preguntes de comprensió lectora (n’hi haurà de literals, de deduir, d’ordenar i d’opinar).
 • Diccionari: escriure l’entrada (la paraula que busquem al diccionari), quantes accepcions té (quants significats diferents té aquella paraula) i la seva categoria gramatical (Recordem! s. = substantiu).
 • Paraules derivades, primitives (i compostes).
 •  Accent diacrític.
 • Classificar paraules en agudes, planes i esdrúixoles. Encerclar-ne la síl·laba tònica.
 • Anàlisis de frases: separar subjecte / predicat i encerclar-ne els nuclis. Escriure quina categoria gramatical té cada paraula (determinant, substantiu, pronom, adjectiu, preposició, conjunció, verb, adverbi). Deduir l’infinitiu, el temps i la conjugació del verb.
 • Redacció: text instructiu.

 

EXAMEN DE MATES pel dijous, 1 de desembre:

S’acaba el mes, així que toca examen!!!! Aquí teniu els continguts que entraran:

 • operacions bàsiques amb decimals: suma, resta, multiplicació i/o divisió amb decimals.
 • potències, arrels quadrades i potències de base 10.
 • percentatges.
 • àrees dels polígons (triangle, quadrat i rectangle) i perímetre. Recordem, el perímetre és la suma dels costats.

 

DEURES SETMANALS DE MATES pel dijous, 1 de desembre:

Ja que hem estat treballant tot el tema d’àrees poligonals, aquí teniu una fitxa única i exclusivament sobre aquest tema >:) Però tranquiiiiils! Que, per fer-la una mica més entretinguda, també hi ha personatges de Els Simpsons.

novembre-arees-poligonals-amb-els-simpsons


 

DEURES SETMANALS DE LLENGUA pel dijous, 24 de novembre:

Per la setmana que ve, cadascú ha de portar una redacció sobre com construir una màquina del temps. La podeu fer al quadern (p.23), a la llibreta o per ordinador. Recordeu els apartats que ha de tenir: títol, introducció, materials, procediment.

Amunt amb la imaginació!!!


 

DEURES DE CATALÀ pel dimecres, 23 de novembre:

Avui ens hem centrat en gramàtica, concretament amb el sintagme verbal. Pel dimecres vinent, cal que hagueu fet a la llibreta l’exercici 13 de la pàgina 48 i l’exercici 17 de la pàgina 49 del llibre de català. A més, del quadern, fer els exercicis de la pàgina 24.


 

DEURES SETMANALS DE MATES per dimecres, 16 de novembre:

Bones nois! Dijous us vaig passar la fitxa de deures de mates que, enlloc de ser pel següent dijous, vam dir que seria per dimecres (ja que el 17 de novembre és festa). Aquí la teniu en format pdf. Ens veiem!

novembre-llibre-text-6e-p-15-ex-15-i-versio-exercici-deca-6e-p-14-1


 

DEURES DE CATALÀ pel divendres, 11 de novembre:

Per divendres teniu una lectura del quadern de català (el que està espiralat). La lectura es troba a la pàgina 27. Després, feu l’exercici de sota. Llegiu-vos l’exercici de la pàgina següent i aneu-hi reflexionant, ja que el farem en veu alta conjuntament.


 

DEURES DE CATALÀ pel dimecres, 9 de novembre:

El dimecres vinent farem un dictat, el qual el podreu preparar a casa. Correspondrà al 3r i al 4t paràgraf de la lectura de la pàgina 21 del quadern de català. El dictat podrà ser d’omplir buits, d’escriure només un fragment,… Per tant, estudieu-vos-el bé!


 

DEURES DE “CAP DE SETMANA” DE MATES pel 10 de novembre:

novembre-ed-teide-probls-competencials-flors-i-diners-avi


 

DEURES DE “CAP DE SETMANA” DE MATES pel dijous, 3 de novembre:

octubre-ed-teide-problemes-competencials-creus-i-cursa


 

DEURES DE “CAP DE SETMANA” DE MATES pel dijous, 27 d’octubre:

octubre-problema-ed-teide-ccbb-t-2-deca-6e-p-7


 

EXAMEN DE CATALÀ per dimecres, 26 d’octubre

Aquí teniu els continguts a repassar per l’examen de català de dimecres vinent:

 • Gramàtica: 

– Separar subjecte de predicat i encerclar-ne els nuclis (nucli del S: nom o pronom)(nucli del P: verb).

– Deduir temps verbal, l’infinitiu i la conjugació del verb.

– Identificar determinants i adjectius.

 • Lèxic:

– Diccionari: entrada, accepcions, categories gramaticals.

– Paraules primitives i derivades (prefixos i sufixos).

– Paraules polisèmiques.

 • Ortografia:

–  Accent diacrític.

– Classificar paraules en agudes, planes i esdrúixoles.

– Identificar la síl·laba tònica d’una paraula.

 • Redacció:  carta o poema.

 

DEURES DE “CAP DE SETMANA” DE MATES per divendres, 21 d’octubre:

octubre-problema-ccbb-05-06-linia-de-la-vida-i-deca-6e-p-5


 

DEURES DE “CAP DE SETMANA” DE CATALÀ per l’octubre – novembre:

Aquest mes teniu els següents deures de cap setmana:

 • LECTURA: quadern de català, p. 19 i 20. Pel divendres, 21 d’octubre.
 • EXPRESSIÓ ESCRITA: inventar o versionar un poema de Nadal (o cançó). El grup que feu el rap, pel dijous, 20 d’octubre. El grup que feu un poema, pel dijous, 10 de novembre. Un cop corregit, passar-lo a net. Quan els tinguem tots, els llegirem a l’aula i, el poema que més agradi serà el que escriurem a la postal, el recitarem als demés,…

 

EXAMEN DE MATES per dijous, 20 d’octubre

Teoria per estudiar:

 • Operacions amb decimals: suma, resta, multiplicació.
 • Potències: elements (base i exponent) i calcular-ne el resultat.
 • Operacions amb fraccions: suma, resta, multiplicació, divisió (teniu teoria del curs passat penjada a la plana d’inici del bloc de CS!).
 • Tipus de fraccions: més grans que la unitat, igual que la unitat, més petites que la unitat.
 • Fraccions equivalents.
 • Tipus d’angles: agut (<90º), recte (90º), obtús (>90º), pla (180º) i complet (360º).
 • Problemes amb àrees i perímetres. ÀREA = base x alçada. PERÍMETRE = suma dels costats.
 • Problemes amb percentatges.

 

A estudiar i molta sort per l’examen!


 

DEURES DE MATES per dimecres, 21 de setembre

 

Hola, hola nois!!! Ja hem començat el curs i, com fèiem a 5è, continuem penjant deures pel web.

Avui no hem tingut prou temps per acabar de copiar a la llibreta la teoria sobre els cossos amb 3D. Així que us la transcric tot seguit.

Recordeu que també teniu la pàgina 70 del quadern de mates, on treballareu amb els vèrtexs, les arestes i les cares. Si ho necessiteu, al fons de la classe hi ha una safata amb cossos amb 3D, per si voleu manipular-los.

 

Si voleu més informació, la podeu trobar en aquest web: https://visualiplasticaestany.wordpress.com/3r-e-s-o/poliedres-i-caleidocicles/

GEOMETRIA: 3D

Elements dels cossos amb 3D:

 • vèrtex: punt on s’ajunten dues o més arestes (les punxes).
 • angles: obertura entre dues arestes. D’angles n’hi ha de molts tipus: interiors/exteriors, rectes/aguts/obtusos,…
 • cares: polígons que formen el cos. Les cares poden ser planes o corbes. També, hi ha la base.
 • diagonal: línia que ajunta dos vèrtexs no consecutius.
 • arestes: els costats dels polígons que formen el cos (les línies).