blog2

Si considerem un bloc com una plataforma que pot encabir múltiples propostes, utilitzant múltiples recursos, aleshores pot constituir un punt de referència del treball a l’aula com a eina de creació, de comunicació i de participació, que permet dissenyar determinats processos d’aprenentatge des d’una perspectiva innovadora.

És a partir d’aquestes consideracions que el claustre de mestres de l’Escola Jacint Verdaguer de Santa Eugènia de Berga ha decidit formar un grup de treball durant el curs 2010/2011.

Si cliqueu aquí podreu veure una presentació introductòria.