Els nombres romans.

Repassa els nombres romans amb el vídeo que hem vist a classe:

[youtube]http://youtu.be/1cSiyg17CLg[/youtube].

Ara practiqueu:
Recordeu el valor de les lletres i trieu la resposta correcta.
Converteix en nombres romans.
Repassa i practica els nombres romans.
Desxifra els nombres romans.
Transforma en nombres romans.