COMPREM A LA BOTIGA

A continuació us proposem un joc per practicar el tema dels euros i dels canvis. Aquesta activitat està pensada per realitzar-la en l’ordinador o la PDI, i pot ser individual o en grups. En aquest cas concret us la plantejo per portar-la a terme per grups i amb la PDI.
En el següent enllaç trobareu les activitats on es plantejaran diverses situacions on haureu de comprar diferents articles i comprovar que us donen bé el canvi.

La caixa registradora

La proposta és la següent: a classe feu grups de quatre o cinc persones. Cada vegada que us toqui un problema, heu de col·laborar entre tots els membres del grup per tal de resoldre correctament l’activitat. Escollireu un representant que surti a la PDI per poder enregistrar la vostra resposta. Seguidament es comprovarà si l’heu encertat o no. Guanyarà el grup que més encerts aconsegueixi.
Espero que us agradi i que no us enganyin!

A la guia didàctica trobareu les orientacions pedagògiques per facilitar el desenvolupament de l’activitat.