Glossari Musical

Bemoll: Signe que col·locat al costat d’una nota altera el seu so baixant-lo mig to.

Calderó: Signe que allarga la nota a voluntat de l’interpret.

Clau: Signe que col·loquem al principi del pentagrama  i ens indica on em de col·locar les notes.

Clau de fa: Signe musical que ens indica on em d’escriure la nota fa, aquesta clau l’utilitzen els instruments greus.

Clau de Sol:  Signe musical que ens indica on em d’escriure la nota sol, aquesta clau l’utilitzen els instruments aguds.

Compàs:  Números col·locats al costat de les claus i que ens indiquen l’accentuació rítmica de la música.

Diapassó: Aparell que ens dona la nota La. L’utilitzem per l’afinació d’instruments (sobretot de corda) i a l’hora de cantar.

Figures musicals: Signes que serveixen per mesurar la durada del so.

Intervals: Distància entre dues notes, els podem compra numerant-los (2a, 3a, 4a, etc) i comptan els tons i els semitons.

Melodia: És una successió lineal de sons i ordenada segons un ritme determinat.

Metrònom: Aparell mecànic que serveix per determinar la durada de les pulsacions.

Notes musicals: Signes que col·locats en les línees del pentagrama ens idiquen l’alçada del so.

Partitura: Música escrita.

Pentgrama: Cinc línees horitzontals i paral·leles en les quals col·loquem en les quals col·loquem els signes musicals.

Pulsació: El batec de la música, el cor de la música, un batec constant i regular que va sempre igual i no s’atura ni a les pauses.

Punt: Punt o puntet és un signe col·locat al costat d’una figura i l’allarga la meitat del seu valor.

Ritme: És l’element musical que determina la durada dels sons i dels silencis.

Semitò: Distància mínima entre dues notes. Hi ha un semitò entre aquestes notes: Mi-Fa i Si-Do.

Sostingut: Signe col·locat al costat d’una nota altera el seu so pujant-lo mig to.

Temps: És el mateix que la pulsació.

To: És la suma de dos semitons.

 

Deixa un comentari

Podeu utilitzar aquestes etiquetes : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>