Com realitzar el programa d’un concert

Com dissenyar un programa de concerts

Instruccions

o        1

o        Disseny de la portada del programa. La primera pàgina és com una introducció al concert. Ha d’incloure la informació general sobre el concert, com la data i l’hora del concert, el lloc, el nom dels intèrprets principals i els instruments destacats. El propòsit o el tipus de concert també es poden descriure (per exemple, un concert de doctorat, un concert en benefici de la vida silvestre).

o        2

o        Crear una llista del concert. El programa ha de començar amb el nom de la primera peça, el compositor i els músics que vagi a realitzar l’obra. Totes les peces posteriors s’inclouran a continuació en el mateix format bàsic i en l’ordre en què es reproduiran les peces. El descans també, ni n’hi ha, s’ha de situar en el seu lloc durant el concert.

o        3

o        Afegir notes al programa. Notes al programa consisteixen a obtenir informació addicional sobre les peces interpretades durant el concert i que no tenen una longitud establerta. En general, inclouen informació històrica i la composició de cada peça, com la data en què va ser compost, informació biogràfica sobre el compositor, el format de la peça (per exemple, simfonia, concert, sonata), la longitud de la peça i l’estil de la peça (per exemple, barroc, romàntic, modern). També és comú veure un desglossament detallat dels moviments d’una peça.

o        4

o        Fer esborranys de possibles dissenys de programes de concerts. Proveu diferents fonts, dissenys i esquemes per al programa de concerts per veure quin és el més presentable i mostra la informació de la millor manera. Utilitzeu altres programes de concert per referència.

o        5

o        Decidiu si voleu afegir el material de suport per al programa del concert. Material de suport, com ara poemes i lletres de cançons que van ser inspiracions per o inspirades en peces musicals tocades durant el concert de vegades són bones per incloure en el programa del concert, ja que es presten a una millor comprensió de la música . L’addició d’aquest material ajudarà a l’audiència, especialment aquells que no estan acostumats a escoltar la música de concert, seguir el ritme de la música i fer connexions. Un altre material de suport típic inclouria informació biogràfica sobre els artistes,  una llista dels promotors, si n’hi ha, que fan que el concert sigui possible.

o        6

o        Finalitzar el disseny del programa de concerts, corregir (o, millor encara, que algú més ho faci) i després imprimir-lo.(Text extret de la pàgina web: http://www.ask.com/question/how-do-i-make-a-concert-program)

 

 

Deixa un comentari

Podeu utilitzar aquestes etiquetes : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>