dia 25 de febrer.

El dia 25 de Febrer de 2011,a la classe de cinema en curs,vam veure uns fragments sobre distàncies,el valor del rostre,el personatge de la secuència i en el plá i també situacions del personatge i moments del film

De lluny( amb elements incorporats)

    1:al principi son plans tancats i després de lluny i oberts.Hi ha molt de moviment i tensió,reflexa que ell té pressa.Hi ha molt de soroll,colors grocs..com gris,colors tristos.

  2:Els quatre-cents cops.//Es un noi que es fuga de casa seva,es un fragment vell,está en blanc i negre,música molt trista..no hi ha reflexes,es a dintre d’un restaurant i es una situació estranya,com de nostalgia i el restaurant está a punt de tancar.

 

DE LLUNY.( plans oberts)

1:El temps d’ha acabat.és en blanc i negre,hi ha una musica molt alegre.És a la neu i hi ha un noi esquiant,que s’envá cap a casa seva.

2:Play time.Surt la ciutat,colors càlids.Hi ha com tensió,están dins d’una oficina,está filmat de lluny( la manera en que está filmada la seqüéncia es com distraida i molt rápida).Hi ha molt d’espai,és un efecte cómic i qüotidiá.

 

 

Sandra Palomo.3r

Deixa una resposta