Reaccions exotèrmiques i endotèrmiques

Tercer d’ESO
Institut de Celrà
Celrà

Objectius

 • Entendre el concepte de reacció química.
 • Veure que com a resultat d’una reacció a vegades es produeix una precipitació, un canvi de color, canvis d’estat…
 • Veure que el canvi de color pot tenir aplicacions.
 • Comprovar que en les reaccions químiques hi ha intercanvi d’energia.
 • Classificar les reaccions en:
  • Exotèrmiques: quan hi ha un alliberament d’energia.
  • Endotèrmiques: quan hi ha absorció d’energia.

Procés de treball

 1. Començarem amb una reacció molt senzilla i coneguda que sovint s’anomena Pluja d’or, perquè a partir de dues dissolucions incolores es produeix iodur de plom que és de color groc. Aquesta experiència ens servirà per introduir el concepte de reacció química
 2. Llavors duran a terme una reacció que han fet a biologia i que serveix per detectar la presència de sucres reductors (glucosa, fructosa) que és la solució de Fehling. Quan aquesta solució té un medi àcid tenim sulfat de coure (blau), en barrejar la solució amb glucosa i escalfar al bany maria tindrem un medi bàsic, es produeix una reacció i obtenim òxid de coure, un precipitat de color vermell rajol. Es tracta d’una reacció química doncs en la que també hi ha un canvi de color.
  Seguidament farem una altra reacció, aquest cop per introduir el concepte d’intercanvi d’energia. Agafarem clorur de calci anhidre i aigua.
  Mesurarem amb el termòmetre i comprovarem que hi ha un escalfament, passant de la temperatura ambient, uns 20 ºC inicialment, a 60 ºC . Es tracta d’una reacció exotèrmica.
 3. Després dissoldrem clorur d’amoni en aigua i veurem amb el termòmetre que la temperatura baixa. Es tracta d’una reacció endotèrmica.
  Tenen alguna relació aquestes reaccions amb les bosses fredes o calentes que tenen a la farmaciola els esportistes?
 4. Per acabar farem una reacció més espectacular, perquè a partir de dos sòlids obtindrem uns productes de reacció líquids.
  A partir de 32 g d’hidròxid de bari octohidratat: Ba(OH)2.8H2O i 10 g de clorur d’amoni: NH4Cl, que haurem pesat prèviament, posarem els dos sòlids en un cristal•litzador i a mesura que es produeix la reacció, s’aniran desfent els dos sòlids i transformant en una solució líquida. També comprovarem que es produirà un refredament, arribant als -10 ºC, és doncs  una reacció endotèrmica.

Fonaments

 • Reacció química: reactius i productes.
 • Reacció exotèrmica
 • Reacció endotèrmica