No és màgia, és ciència

Primer de batxillerat
Institut Font del Ferro
Palafolls

Pràctiques de química

Pràctiques de física

Pràctiques de biologia