Experimentem amb gasos

Primer de batxillerat
Institut de Celrà
Celrà

Objectius

 • Veure diferents reaccions on un dels productes de la reacció és un gas.
 • Comprovar algunes de les propietats de tres gasos molt coneguts: l’oxigen, l’hidrogen i el diòxid de carboni.

Procés de treball
Farem un quants experiments:

 1. A partir d’un àcid i un metall obtindrem gas hidrogen, H2, que recollirem en un vas de precipitats on haurem posat líquid rentavaixelles amb aigua. Experimentarem amb les bombolles de sabó que es formaran ja que estaran plenes de gas hidrogen.
  – Què passarà si n’acostem una a un encenedor?
 2. L’aigua oxigenada es descompon en aigua i oxigen. Afegirem una mica de diòxid de manganès que farà de catalitzador d’aquesta descomposició. Recollirem l’oxigen  gas produït, O2, aquest cop en dos pots de vidre. Comprovarem, amb dues experiències molt senzilles, que es tracta d’un molt bon comburent.
  – Què passarà si posem una flama en un dels dos pots?
  – Què passarà si posem llana de ferro, prèviament escalfada, en l’altre?
 3. També treballarem amb CO2. El CO2 el produïm en la respiració, el trobem en les begudes gasoses i quan dissolem les pastilles efervescents.
  L’obtindrem i comprovarem:
  – que és molt dens, veurem que es queda al fons del vas,
  – que té caràcter àcid, ho comprovarem amb un indicador (fenolftaleïna)
  – que no és gaire amic del foc, ja que en la seva presència el foc s’apaga, és doncs un bon extintor.
 4. Per acabar farem una mescla de substàncies que donaran lloc a múltiples reaccions. Es desprendran gasos i es formarà carbó. Els gasos esponjaran el carbó que creixerà espectacularment.

Fonaments científics

 • Reacció química
 • Combustió
 • Densitat
 • Acidesa: classificació en àcids i bases.
 • Indicadors de pH: fenolftaleïna
 • Catalitzador