Generador de Van der Graaff

Primer de batxillerat
Institut Montilivi
Girona

vandergraaffMaterial

  • Generador de Van der Graff
  • Plomall de paper de ceba
  • Flameres d’alumini
  • Caixa de fruita de plàstic

Precaucions
Les descàrregues del generador no són perilloses però si desagradables, per tant és millor evitar-les.

Com ho fem?
Posem en funcionament l’aparell i esperem uns minuts a fi que es vagi carregant.
Realitzem diferents experiències aprofitant la càrrega estàtica acumulada al generador: plomall de paper damunt el generador, acostar-hi la mà, el dit, els cabells, situar les flameres damunt la bola de càrrega. Acabem posant els cabells de punta a un alumne, fent-lo pujar damunt la caixa de plàstic de fruita i engegant el generador.

Què observem?
Observem l’electricitat estàtica com es manifesta visualment i en contacte amb el cos: repulsió entre els objectes carregats i també descàrregues continuades (xispes).

Els conceptes científics

  • Càrrega elèctrica
  • Potencial elèctric