Escriure missatges amb tinta invisible

Tercer d’ESO
Institut Montilivi
Girona

Material

  • Paper
  • Pinzells (3)
  • Dissolució de nitrat de plom (II) [també es poden utilitzar sals de plata o coure]
  • Dissolució de sulfur de sodi
  • Suspensió de carbó actiu en etanol
  • Guants de vinil.

Precaucions
La dissolució de sulfur de sodi desprèn sulfur de sodi que és un gas tòxic, cal una bona ventilació.

tintainvisibleCom ho fem?
Primer s’escriu el missatge invisible amb el nitrat de plom, a sobre d’aquest escrivim un missatge visible amb la dissolució de carbó. A continuació es pinta (amb pinzell gruixut o cotó, en aquest cas es necessiten guants) per sobre del missatge amb sulfur de sodi.

Què observem?
Al pintar amb el sulfur de sodi la tinta visible desapareix i la tinta invisible apareix.

Els conceptes científics
La sal de plom és soluble i incolora, en canvi el sulfur de plom és insoluble i de color fosc. Al pintar amb el sulfur de sodi, el sofre reacciona amb el plom i forma el sulfur de plom insoluble i alhora s’emporta les partícules de carbó del paper.

Per saber-ne més…
Tinta invisible, l’adaptació. Josep Duran. Recerca en acció