Electricitat i magnetisme

Primer de batxillerat científic
Institut de Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols

Un electró li diu a l’altre: per aquí no hi passo!
L’aigua és conductora o no? De fet, l’aigua pura té una conductivitat molt baixa. Aquesta conductivitat, però,  augmenta quan a l’aigua hi ha dissoltes altres substàncies. És per aquesta raó que les empreses que venen purificadors d’aigua utilitzen conductímetres per fer-nos  veure que l’aigua de l’aixeta no és gaire “bona”.
En aquest experiment veurem que l’aigua, efectivament, pràcticament no condueix l’electricitat. Per fer-ho muntarem un circuit amb una pila de 4,5 V que passa per dins d’un recipient amb aigua i que té muntat un amperímetre.
Veurem que l’amperímetre marca una intensitat pràcticament nul•la.
Ara comprovarem que la sal de cuina sòlida tampoc és conductora. Introduirem els dos trossos de metall dins de la sal i veurem que l’amperímetre no dóna senyal en absolut.
Què passa si dissolem una mica de sal en aigua i provem la conductivitat de la solució? Observem que en aquest cas la conductivitat és molt més elevada. Això és degut a que la sal quan es dissol fa ions (àtoms carregats) en solució que poden transportar el corrent a través del líquid.
Podríem pensar que, igual que la sal, una dissolució de sucre també serà conductora. Ens trobarem, però, que això no és veritat. A diferència de la sal, el sucre és un compost molecular que no forma ions en solució, i que per tant té força més dificultat per conduir el corrent.

L’imant volador
La darrera tecnologia aplicada als trens té com a base la levitació magnètica. Mitjançant repulsió o atracció entre imants s’aconsegueix que els trens surin literalment sobre la via. Aquests trens anomenats Maglev tenen l’avantatge que no estan sotmesos al fregament de les rodes amb la via i poden agafar velocitats extraordinàries.
En aquest experiment visualitzarem aquest efecte fent levitar un imant. Per tal de fer-ho agafarem dos imants de neodimi petits (són molt potents) i els enganxarem a dues boles de porexpan. Una de les boles la penjarem d’un suport amb un fil i l’altra la posarem enfrontada a la primera i enganxada al terra també amb un fil. Haurem de prendre la precaució que les dues cares que s’enfrontin siguin Nord – Sud o a l’inrevés per tal que hi hagi atracció. Quan la distància sigui l’adequada la bola enganxada al terra surarà com un globus.