TREBALLEM LLENGUA

EL TEXT INSTRUCTIU

El text instructiu ens explica de manera clara i entenedora: com es fa alguna cosa, per a què serveix i com funciona.

Per tant les instruccions han de ser:

Precises, perquè han d’utilitzar la paraula adient per a cada cosa o per a cada acció.

Ordenades, perquè han d’indicar l’ordre de dur a terme les accions. Cal escriure sempre l’una sota l’altra.

Completes però breus, perquè no hi ha de sobrar ni faltar res.

Hi ha molts tipus de texts instructius però nosaltres  ens hem centrat en les regles d´un   joc. La proposta a treballar consistia en  crear un joc basat en   materials reciclats per tal de fomentar el projecte iniciat a l´ educació en valors, on  havien de pensar quin tipus de joc volien fer, quins materials necessitaven, a qui anava destinat i quines serien les normes d´aquest joc.

Posteriorment, s´han intercanviat jocs entre els dos grups per tal de fer una autoavaluació , observant quines són les parts que els hi cal millorar.

És a dir, en aquest projecte s´ha treballat diferents àrees ( plàstica, educació en valors, llengua i matemàtiques

)20170315_152241  20170315_152247 20170316_095256 20170316_152012 20170316_152020 20170316_152108