ACTIVITATS I RECOMANACIONS 6è #joemquedoacasa

SETMANA DEL 8 AL 12 DE JUNY

Benvolgudes famílies,

Ja hem arribat al final d’aquest curs tan peculiar i, com és l’última setmana i encara falten feines per retornar, deixem més temps per a que les vagin acabant. Per això, només hem posat aquesta feina, però és molt important que la responguin tots els alumnes.

https://drive.google.com/open?id=14kmr-LhXQCiz-zvoLpT44cFT4kTu_sMv

Com ja sabeu, el proper dijous, 18 de juny, farem un comiat a l’escola. Aquí us detallem el protocol:

6è A Grup 1 Grup 2
alumnes 12 13
espai 6è A 5è A
horari 10 a 11:30h 11:30 a 13h
docents Blanca Miret i Montse Prieto
entrada i sortida Carrer de les Escoles

6è B Grup 1 Grup 2
alumnes 13 12
espai 5è B 6è B
horari 10 a 11:30h 11:30 a 13h
docents Elisabet Haro i Rubén Palma
entrada i sortida Passeig de la Creu (porta principal)

  Hi haurà un moment en que un grup surt i un altre entra per ambdues portes:

  • Els alumnes  de 6è A entren pel carrer de les Escoles.

Entraran i es posaran guardant les distàncies de 2m a la part dreta del pati; els alumnes sortints es quedaran a sota la porxada del gimnàs guardant la distància de 2 metres i, quan tothom hagi entrat, sortiran en ordre i distància.

  • Els alumnes  de 6è B entren pel Passeig de la Creu.

Entraran i es posaran a la dreta del vestíbul guardant les distàncies i, els alumnes que han de sortir, estaran a la part esquerra guardant les distàncies i, quan tothom hagi entrat, sortiran en ordre i distància

Per poder venir aquest dia, els alumnes han de reunir els següents requisits:

  • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  • Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
  • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

RECORDATORI:

 Aquell dia tots els alumnes han de portar:

  • La DECLARACIÓ RESPONSABLE, que s’ha enviat a totes les famílies.
  • L’ordinador cedit per l’escola (alguns alumnes).
  • Els llibres socialitzats que tinguin a casa.
  • Els llibres en préstec de la biblioteca.

Aprofitem per agrair-vos la feina que també heu estat fent des de casa amb els vostres fills. Sabem que no ha estat fàcil per cap de nosaltres. 

BON ESTIU A TOTS!!!