Tag Archives: projecte de primer

La classe de les abelles

L'abella ReinaEls nens i les nenes del curs de
primer són protagonistes del canvi d’etapa d’Educació Infantil a
primer cicle de Primària. Són moltes les estratègies i els hàbits que han d’assolir
durant tota aquesta etapa.

Per això ens veiem amb la necessitat de conscienciar el grup classe com a tal i
formar individus que han d’aportar solidàriament el seu granet de sorra en la
seva integració com a grup o comunitat.

Donats aquest condicionants, ens plategem, des de l’inici de curs, un seguit
d’activitats, algunes de les quals extensibles a tot el curs, que s’aniran
treballant interdisciplinàriament per a assolir competències que seran
inherents per a tota la seva escolarització. Aquest conjunt d’activitats es
poden agrupar en un projecte interdisciplinari que anomenarem
«La vida en un rusc».
La tria d’aquest nom ve donat per la forma d’organització social, comunitària,
que tenen les abelles, la seva responsabilitat i distribució de les tasques dins
el rusc i les diferents funcions que té cada una a l’hora de realitzar-les.
Surt, per tant, de l’estereotip dels projectes monogràfics i, per altra banda,
no és tan estricte com els que es faran més endavant; hem procurat,
doncs, que proporcionin a l’alumnat un regust agradable, que potenciarà l
es ganes d’aprendre i els motivarà per emprendre els projectes posteriors.