La classe de les abelles

L'abella ReinaEls nens i les nenes del curs de
primer són protagonistes del canvi d’etapa d’Educació Infantil a
primer cicle de Primària. Són moltes les estratègies i els hàbits que han d’assolir
durant tota aquesta etapa.

Per això ens veiem amb la necessitat de conscienciar el grup classe com a tal i
formar individus que han d’aportar solidàriament el seu granet de sorra en la
seva integració com a grup o comunitat.

Donats aquest condicionants, ens plategem, des de l’inici de curs, un seguit
d’activitats, algunes de les quals extensibles a tot el curs, que s’aniran
treballant interdisciplinàriament per a assolir competències que seran
inherents per a tota la seva escolarització. Aquest conjunt d’activitats es
poden agrupar en un projecte interdisciplinari que anomenarem
«La vida en un rusc».
La tria d’aquest nom ve donat per la forma d’organització social, comunitària,
que tenen les abelles, la seva responsabilitat i distribució de les tasques dins
el rusc i les diferents funcions que té cada una a l’hora de realitzar-les.
Surt, per tant, de l’estereotip dels projectes monogràfics i, per altra banda,
no és tan estricte com els que es faran més endavant; hem procurat,
doncs, que proporcionin a l’alumnat un regust agradable, que potenciarà l
es ganes d’aprendre i els motivarà per emprendre els projectes posteriors.

Vilasegon

vila5
Els nens i les nenes de segon curs estudien les unitats didàctiques dels temes de segon «Pobles i ciutats» del llibre de Coneixement del Medi. Aquests temes els portaran a fer un tomb pel barri, ja que es convertiran en uns exploradors.
Es prepararà una sortida per la localitat (poble, barri, ciutat), on es fixaran en el
mobiliari urbà, el seu disseny, les papereres, la situació dels bancs, parc infantil… i reflexionaran sobre el seu ús.

Des de l’Ajuntament es farà una recerca dels serveis públics de què disposa la localitat i dels que trobem a faltar: correus, mitjans de transport públic, biblioteques, escoles, Centres d’Atenció Primària, museus, comissaries dels Mossos d’Esquadra, de la guàrdia urbana… Es fixaran en les persones que treballen en aquests serveis i en la importància que tenen per al bon funcionament de la població. Observaran els logos de les institucions.

Aniran a veure edificis emblemàtics i monuments de la vila i faran una petita fitxa de les seves característiques històriques. En un plànol del barri, població… marcaran el carrer on viuen i el de l’escola; en cas de viure en un altre municipi, es pot marcar la casa dels avis o d’un altre familiar o amic.

Es farà un col•loqui a la classe on arribaran a la conclusió que fer de esploradors és divertit i que volen saber-ne més; per aquesta raó hauran de decidir com s’han d’organitzar i plantejar preguntes i pensar què faran per trobar les respostes que portaran a la creació d’un projecte interdisciplinari titulat «Vilasegon».

Per tal d’ampliar vocabulari i fer pràctica d’expressió oral en català, castellà i anglès s’observaran làmines amb diferents imatges de ciutats i pobles.

A classe de Matemàtiques es farà el recull dels oficis dels pares i mares de l’alumnat (taula de valors) i se’n farà el gràfic corresponent.

Es buscaran imatges (amb l’ajut de les famílies) de diferents monuments i es faran dos murals: l’un representarà alguns monuments de Catalunya i d’Espanya i l’altre els que hi ha en altres països.

Els alumnes es convertiran en periodistes i faran una anàlisi de com es vivia abans i de com es viu ara a la població; per aconseguir-ho, es convidarà una persona gran. Coneixeran la biografia i l’obra d’algun personatge important nascut a la seva població.