Mostra de la feina que fem amb les TIC

Via:Picasa
Més Mostres de la feina que fem amb les TIC a P/3.P/4 i P/5

Via:Picasa Moltes Gràcies!!
Treballs efectuats al primer trimestre y al mes de Gener


Via:Picasa Moltes Gràcies!!

Via:Picasa Moltes Gràcies!!