Hola!!
El pròxim dia 1 de Juny d’ enguany, tenim concertada visita al Parlament de Catalunya els alumnes de Cicle Mig i Cicle Superior del CEIP PuigDrau (Montseny), juntament a la resta de companys de la ZER del Baix Montseny (CEIP L’alzinar de Campins). Com a feina prèvia a la visita, estem treballant (feina de recerca) tota una sèrie d’informacions relacionades amb el tema, que van, des de Història General , Funcionament , Composició etc.. de la Institució. Tanmateix utilitzem per aquesta feina,materials, que ens han fet arribar i que agraïm moltíssim, des de l’Àrea de Serveis Educatius del Departament de Relacions Parlamentàries i Projecció Institucional, del mateix Parlament.-

Ledifici del Parlament de Catalunya, situat al Parc de la Ciutadella, a Barcelona.

L'edifici del Parlament de Catalunya, situat al Parc de la Ciutadella, a Barcelona.

El Parlament de Catalunya és una de les institucions que formen la Generalitat de Catalunya, juntament amb la Presidència de la Generalitat de Catalunya, el Consell Executiu o Govern, el Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, laSindicatura de Comptes i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya[1] L’article 55 de l’Estatut de Catalunya de 2006[1] defineix el Parlament com aquell que:

La seva composició ha de ser d’entre 100 i 150 diputats[1], actualment està format per 135 diputats, que s’elegeixen per sufragi universal. Les seves sessions són dutes a terme al Palau del Parlamental parc de la Ciutadella de Barcelona.

Video_1: El parlament de Catalunya

Video_2: El parlament de Catalunya

25 anys de parlamentarisme català, en una exposició

Vídeo de TV3alacarta, de 10/04/2005, que commemora el 25 aniversari del Modern  Parlamentarisme a Catalunya.-La mostra va exposar peces històriques que mai havien estat exhibides. Va estar situada al Palau del Parlament i a  partir del 3 d’octubre va seritinerant per diverses ciutats de Catalunya.
A continuació una sèrie de Dossiers informatius que estem treballant(feina de Recerca):